Skip to main content

SEF CÎHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—Rhif. 26.] DYDD IAU, RHAGFYR 15, 1859. [Pris Un Geiniocí. Dylanwad Iaith ar Ledaeniad Egwyddorion Rhinwedd a Chrefydd.................................. 353 Taith i'r Iwerddon ............................ 355 Profiad Plant y Diwygiad........................ 355 Athroniaeth Defnydd .......................... 356 Deng Noswaith yn y " Black Lion.".............. 357 Enwogion Cymru.............................. 358 "Uwchlaw'r Ffynon.".......................... 359 Yr Esboniadur................................ 360 argnnlogstaìí. Y Parch. J. Jones, Treflynnon, a'r Hen Siswrn .... 360 Pwy Bia'r Asyn î .............................. 861 Djstawrwydd Marwolaeth....................,, 362 Ymddygiaùau Annheilwng mewn Moddion Gras .... 362 "Sp.mothracin." ........................,.....368 "Ca.m'n Iach âg Amser."......................363 Cynghor i Lenyddwyr Ieuainc ..................36* Detholian.................................... 364 Yr. Amlen.................................. ii.—iv. LONDON PLACE, AC UPPER BANGOR, BANGOR. GHUMPHREYS AND CO., Llyfr- • WERTHWYR &c, a ddymunant wneyd yn hysbys i'r cyhoedd yn gyffredinol eu bod yn Rhwymo pob math o Lyfrau yn gryf, yn hardd, ac am brisiau rhesymol. Y mae ganddynt hefyd ar werth stook helaeth o Lyfrau Cymraeg a Saesneg, Llyfrau Cyfrifon at bob dyben, Copiau Ysgolion, Papyr a Pliinau Ysgril'enu o bob math a phris, Envelopes, Cŵyr Llythyrau, Iuo, Penselydd, &o., &o. Derbynir gan- ddynt Barselydd o Lundain bob dydd Mawrth a Sadwrn yn gyson; ao hefyd yn fynych ar ddydd Iau. Ceir unrhyw lyfr fydd heb fod ganddyut mewn stock gyda brys. ao yn ddidraul. Derbynir Orders, a Llyfrau i'w Rhwymo, yn eu Mas- naohdy yn London Plaee, fel arferol; ao yn eu Masnachdy yn Upper Bangor. News Agents. YN AWR YN BAROD, LAMPAU Y DEML: Pris, mewn Amlen, Ss. 6oh.; mewn Llian, 4s.; mewn Croen Dafad, 5s.; Croen Llo goreu, 6s. SEF CYFROL 0 BREGETHAU o waith y Parch- edigion eanlynol; yn nghyda Rhagdraeth gan y Parch. O. Thomas, Llundain:—David Jones, Caernarfon ; Wiliiam Roberts, Amlwoh; Lewis Edwards, M.A.,Bala; William Rees, Lerpwl; John Iíughes, Everton; y diweddar John Jones, Talysarn ; John Phillips, Bangor ; y diweddar John Jones, Gwrecsam; John Owen, Ty'nllwyn; Jobn Davies, Nerquis; Roger Edwards, Wyddgrug; Edward Morgau, Dyffryn; Thomas Levi, Ystradgynlais; Gn'fiîth Parry, Caernarfon; Davjd Charles, B.A., Treveeoa; y diweddar William Charles, Môn ; Griffith Huÿhes, Edeyrn ; y diweddar Cndwaladr Owen, Dolyddelen; John Griftitb, Dolgellau; Johu Parry, Bala; William Hugbes, Llan- engan; Morris Hughes, Felin Heli; Edward Matthews, Ewenny; Hugh Jones (Ieu.), Llanercbymedd ; Rees Jones, Felin Heli. Pob Orders i'w hanfon yn ddioed i'r Cyhoeddwr, DaVid WlLLIAMS, Heol y Llyn, Caemarfon. D.S.—Anfonir y Gyfrol, trwy y Post, i unrhyw rau o'r Deyrnas, ond anfon ei gwertb rnewn Posta&e Sfaoips. WDAVIES, GWESTY DIRWESTOL, • HiGH Street, Bangor. Llettŷ oysurus, ym- borth iaohus, am bräsiau rhesymol, i deithwyr ao ereill a fyddout yn ymweled â'r ddinas uchod. Yn awr yn barod, pris un geiniog,—drwy'r post, dury geiniog, ALMANAC CYMRU am y flwyddyn 1860, yr hon sydd flwyddyn naid, a'r 24ain o deyrnasiad ei Grasusol Fawrbydi y FreninesYictoria; yn oynnwys Amscr Penllanw'r Môr mewn Deugain o Borthladdoedd Cyroru— Newidiadau ao Oed y Lleuad—Diffysrîadau—y" Rhestr Ddiwygiedig o Ffeiiiau a Marchnadoedd yn Ngogledd a Debeubarth Cymru —holl Drefniadau y Llythyrfa— Trwyddedau—Trethi—Amodebau—Stampiau—Ystadegau —Rheilffyrdd—Camlasau—Dyddiadau Hanesiol Cenedl y Cymry—Tymmorau a Nodau y Flwyddyn — Cyfarwydd- iadau Teuluaidd —Coflon y Misoedd—Garddwriaeth— Cofrestriadau - Ptifddinasoedd a Phenaduriaid Coronog Ewrop—y modd y Rhenir eiddo un a fu Farw yn Ddi- ewyllys—Cân y Ffair, gan Syr Meurig Grynswth—yn nghyda üuaws o Ffeithiau ao Hanesion difyr, defnyddiol, a da. Caernarfon: oyhoeddedig gan James Evans, ac ar- graffwyd yn swyddfa y'Carnarvon and Denbigh Herald,* u'r ' Heraîd Cymraeg.' PELENAU AC ENAINT HOLLOWAY.— Aowyd, Inffluenra, &c—Nid oes dim mor effeithiol i symud anhwylderau y gwddf a'r frest, y rhai sydd mor gyffredin yn y wlad hon yn ystod misoedd y gauaf, a'r pelenau a'r enaint anmhn'siadwy uchod. Yn rby fynyeh esgeulusir yi anhwylderau hyn yn y dechreu, neu cam- drinir hwy, yr hyn a aohlysura ganlyniadau poenus iawn. Yn mha gyflwr byuag y byddo'r claf, adferir ef i'w gynef- inol ieoiiyd gau ddarpariaethauHolloway, os bydd adferiad yn bosibl; bydd iddynt wrthweithioyr afieobyd hyd nes y purir y gwaed ao y rhoddir mantais i natur orphen y gwellhad. Trwy barhau i ddefnyddio pe'enau ac enaint Holloway, dygir y cyila a'r oyfausoddiad yn gyffredinol i'w cyflwr" naturiol; ail gynnyrchir hylifau, alltudir sjlweddau afiach o'r corff, ao effeithir chwildroad hapuj drwy yr boll gyfansoddiad,