A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Viewer.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /sites/llgc.org.uk/journals/www-4.0.6/application/controllers/Viewer.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /sites/llgc.org.uk/journals/www-4.0.6/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Viewer.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /sites/llgc.org.uk/journals/www-4.0.6/application/controllers/Viewer.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /sites/llgc.org.uk/journals/www-4.0.6/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Viewer.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /sites/llgc.org.uk/journals/www-4.0.6/application/controllers/Viewer.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /sites/llgc.org.uk/journals/www-4.0.6/index.php
Line: 315
Function: require_once

| | | Welsh Journals - The National Library of Wales
Skip to main content

SEF CTHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. v Cjŵoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—Rhif. 22.] DYDD IAU, HYDREF 20, 1859. [Pris Un Geiniog, ergnntDgstaìî. Cyfarchiad y Cyhoeddwyr........................ 305 " Fy ymweliad â'r " Great Eastem".............. 306 Cymwynas Fach............................... 307 Yr Esboniadur................................ 307 Cysylltiad Celfyddyd, Llenyddiaeth, a Chrefydd----- 308 Pregeth Fahometanaidd.."....................... 310 Yr Hen Ffarmwr............................... 310 Englynion i'w dodi ar feddau y Parchn. J. Jones, Talysarn, a J. Jones, Tre'madoc.............. 310 E?wyddor, Proffes, ac Ymddygiad................ 311 YWasg...................................... 311 Traethodau Bacon..............................312 Cymeriad Da.................................. 312 Edifeirwch.................................... 313 Y Byd hwn a'r Byd a ddaw...................... 314 Comedau...................................... 315 Taith y Pererin................................ 815 Rhifedi aelodau a gweihidogion y Cyfundeb Wes- leyaidd......................."....„.......316 Dyfyniad o Bregeth Gymraeg Esgob Sangor...... 316 Gwyrth trwy'r Adfywiad........................ 316 Yr Amlen.................................. ii.—iv. LONDON PLACE, AC UPPER BANGOR, BANGOR. GHUMPHREYS AND CO., Llyfr- • WERTHWYR &o., a ddymunant wneyd yn^bysbys i'r eyboedd yn gyffredinol eu bod yn Rbwymo pob math o Lyfrau yn gryf, yn hardd, ao am brisiau rbesytnolS Y mae ganddynt hefyd ar wertb stook helaeth o Lyirau Cymraeg s Saesneg, Llyfrau Cyfrifon at bob dyben, Copiau Ysgolion, Papyr a Phinau Ysgriíeuu o bob matb a pbris, Envelopes, Cŵyr Llytbyrau, Inc, Penselydd, &o., &o. Derbynir gan- ddynt Barselydd o Lundain bob dydd Mawrjh a Sadwrn yii gyson ; ao hefyd yn fynych ar ddydd Iau. Céir unrhyw lyfr fydd beb fod ganddynt mewu stock gyda brys ao yn ddidraul. j^ Derbyuir Orders, a Llyfjau i'w Rhwymo, yn eu Mas- naohdy yn London Plaoe, feí arferol; ao yn eu Masnacbdy yn Upper Bangor. News Agents. Yn awr yn barod, pris un geiniog,—drwy'r post, dwy geiniog, ALMANAC CYMRU am y flwyddyn 1860, yr hon sydd flwyddyn naid, a'r 24ain o deyrnasiad ei Grasusol Fawrbydi y FreniuesYiotoria; yn oynnwys Amser Penllanw'r Môr mewn Deugain o Borthladdoedd Cyniru— Newidiadau ao Oed y Líeuad—Diffygiadau—y Rbestr Ddiwygiedig o Ffehiau a Marcbnadoedd yn Ngogledd á Deheubartb Cymru —holl Drefniadau y Llytbyrfa— Trwyddedau—Trethi —Amodebau—Stampiau—-Ystadegau —Rheilffyrdd—Camlasau—Dyddiadau Hauesiol Cenedl y Cymry—Tymmorau a Nodau y Flwyddyn —Cyfarwydd-' iadau Teuluaidd—Cofion y Misoedd—Garddwriaetb— Cofrestriadau-Prifddinasoedd a Phenaduriaid Coronog Ewrop—y modd y Rbenir eiddo un a fu Farw yn Ddi- ewyllys—Cân y Ffair, gan Syr Meurig Grynswth—yn ngbyda Uuaws o Ffejthiau ao Hanesion difyr, defnyddioJ, a da. Caernarfon: oyfaoeddedig gan James Evans, ao ar- graffwyd yn swyddfa y ' Caruarvon and Denbigh Herald,' tt'r'He.raldCymrueg? ,y :';. O HIANGERDDI gari CEIRIOG: yn cyn- '_£%> wys y Riangerdd (love-smg) fuddugojsyn Eistedc'íod Llangollen. YcTtydig göpi'au i'w cael y'n rhydd JMa'r post yn ol gtôt ỳr. un, neu bedwar am swllt. J&Èfe Hughes, 14, Selby Stfeet, Ardwick Green, Manchester. 1). S.r-Hefyd ar law ychydig gopi'au -J£r Fugeilgerdd Fuddugol yn Eisteddfod y Mer^pr &m yr unpris. [44 DAYIES, GWESTY DIRWESTOL, HlGH Street, Bangor. Llettý oysurus, ym- borth iashus, nm brisiau rhesymol, i deitbwyr ao ereill a fyddont yn ymweled â'r ddinas uchod. ALLAN O'R WASG, yv lleg Rhifyn o'r ail Gyfrol o ' Addysg ChHtnbers i'r Bübi.' Caer- narfon : H. Htjmphreys, Castle Squnre. jpl WAITH JOSEPHUS.—Y mae yn dda %JC gan gyhoeddwr y gwaith uohod bysbysu " Un sydd yn ei dderbyn" fod yr argrafiid presennol yn cynnwys y pedair cyíiol o w^itb Josephus a (ryhoeddwyd yu Nghaer- dydd, yn gyflawn ; yn ychwanegol at hyny, y mae yn oyn- nwys nodiadau eglurhaol ar y testun gwreiddiol gan y golygydd,—nodiadau yr enwog Burder yn ei argraínad ef,—dailuniau ysplenydd wedi eu hefelyohu o weitbiuu yr hen feistri yn y gelfyddyd o arlunio, - parhad o hanes yr luddewon o ddyddiau Josephus hyd ddiwedd yr eilfed ganrif ar bymtheg, sran y Dr. Bradshaw (yr hwn nid yw yu y oyffredin o'r argrafliadau Seisnig),—ao yohwanegiad gwerthfawr y Pareh. Jobn Miiis, yn dwyn yn mlaen hanes yr iuddewon o'r amser y gadawyd ef gan Bradshaw, hyd y flwyddyn biesennol. Prís yr argraffld pedair oytrol yn Ngbaerdydd ydoedd pedwar swllt ar liugain ; tra nad yw pris yr argratìöad presennol—er ei î'od yn gyneitbiad diwyg- iedig trwy draul a ilafur dirfuwr, ao wedi ei argraffu à llythyrenau newyddion, ac ar bapur da—ond tri swllt ar ddeg yn unig! Mae y nawled rhan yn awr yn barod, a bydd y gwaith yn orphenedig yn mhen ychydig o iisoead. Y mae yn hyfrydwch gan y oyhoeddwr hysbysu fod yçh- wanegíád y Pareb. John Mills mewn Jlftw, a'i fod yn ffiüob ystyr yn deilwng o'r ay.dwr galluog bwnw. Teimiai y boneddwr parohedig bwn gymaint o ddyddordeb yn nghyf- Jawniad y gorehwyl a gymerasai mewn ll»w, fel y gojiiriodd ei daitb i Germaoy am bymthengnos er mwytì -ú or^hen yn deilwng ohono ei hun, fel yr un sydd wedi talu mwyaf o sylw i helýntion y genedi nodedig bon o neb sydd yn bre- sennol ar dir y byw. Dymuna y cyhoeddwr gymeryd y cyfleustra bwn i gydnabod cenedl y Cymry am y gefuog- aeth galonoír a roddasant iddo yn ei anturiaetb : y mae yr argrafliad yn oael ei werthuyn mhelìtuhwnt i'w ddysgwyl- iadau, a byddai yn ddoeth, pwy byuag sydd yn meddwl é am gopi o'r gwaitb, roddi ei enw mewn pryd, am nad oes/' oud ycbydig gopîau ar law. Cttfrnnrfon: oyhoeddedig ga^ JË HüMPHEETS. f