Skip to main content

SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH,, AO ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Ctf. I.—Rhif. 20.]- DYDD IÄU, MEDI 22, 1859. [Pris Un GeinioöJ Ymweliad y Tywysog Bonaparte â Chymru........281 Taith i'r Iwerddon............................282 YPagan...................................... 284 Iesu ...........:............................ 284 Tôn—"Newborough/' Cgnntopsiao-. Traethodau Bacon.............................. 287 Y Plentyn Dâ ......................,......... 289 O Peidiwch myn'd i'r Dafarn, Jolm.............. 291 Cyffrôadau Crefyddol Cyrnanfa Bangor 285 286 Yr Amlen.................................. ü.- 292 Pris un ' Herald,' [45 Yn cael ei barotoi i'r Waser. ALMANAC CYMRU am 1860. geiniog. Cyboeddedig yn Swyddía'r Caernarfon, gan James Evans. UDGrÖRN"SÌÖN. Pris 2s. Gc.—trwy y post, 2s. Sc. YMAE gan yr awdwr ychydig gopiau o'r ' Udgorn' heb eu gwerthu, pa rai a eliir gael trwy gyfeirio fel y canlyn :—David Jones (Dewi WylH), Car narvon, North Wales. O.Y.—Y neb-a ofalaam arian chwech o gopîau a paiff y seithfed am ei]4afur. [43 ÌÎTaNGERDDI gan CEIIiIOG: yn cyn- wys y Riangerdd (lovesong) fuddugol yn Eistediifod Llangollen. Ychydig gopîau i'w cael yn rhydd gyda'r post yn ol grôt yr un, neu be.Iwar am swllt. John Hüghes, 14, Selby Street, Ardwick Green, Manchester. D. S. —Hefydar law ycnydig gopîau o'r Fugeilgerdd Fuddugol yn Eisteddfod y Merthyr ara yr un pris. [44 DwYTẄR~GYDA BRIGHAM YOUNGL Ar ei ymweliad diweddar â Dinas y Llyn Halen, cymer- odd yr yraddyddan canlynol lerhwnjr Mr. Horace Greeley, Gclygydd y ' Tribune,' Efrog Newydd, a Brigham Young, Llywydd yr E:lwýs Formonaidd. Ar ol rhyw ychydig o ymddyddan rhagarweupol (meddai Mr G.) dywedais fy mod yn bwriadu gofyn /hai cwestiynau er cael nelaethach gwybodaeth o athrawiaethau a threfn yi eglwys Formonaidd, ac y dymunwn gael atebiad uniongyichol iddynt, os na byddai ganddo ryw wrthwynebiad. Addawodd y Llywydd Young roi atebiad i unrhyw gwestiwn gweddus a boneddigaicTd a ofynid. Yna aethom yn mlaen fel hyn:— H. G.-A wyffii ystyried yr hyn a elwir yn Formon- iaetb. fel crefydd newydd, neu fel amlygiad newydd o Gristionogaeth ? B. Y.—Yr ydym ni yn dal nas gall eglwys wir Grist- ionogol fodoli heboffeiriadaeth weái ei dirprwyo gan Fab Duw ac Iachawdwr dynolryw, ac yn dal cynìundeb union- gyrchol âg ef. Y fath yw Eglwys Saint y Dyddiau Di- weddaf, a elwir gan eu gelynion yn Formoniaid ; nis gwyddom am un arall sydd yn proffesu derbyn datguddiad presennol ac uniongyrchol o ewyllys Duw. H. G.—Yna rhaid i mi gymeryd yn ganiataol eich bod elnri yn edrych ar bob eglwys arall a gyffesa Gristionog- aeíû fel yr edrycha Eglwys Rufain ar yr holl eglwysi nad ydynt mewn cymundeb â hi—yn scismaticaidd, heretic- aidd, ac allan o ffordd iachawdwriaeth ? B. Y.—Felly, yn union. H. G.—A gadael hyn o'r neilldu, mewn beth arall y mae eich athrawiaethau chwi yn gwahaniaethu yn hanfodol oddiwrth ein heglwysi Protestanaidd Uniongfed - y Bed- yddwyr neu y Methodistiaid, er esiampl. B. Y.—Yr ydym ni yn addef yr athrawiaethau Cristion- ogol fel y datguddh' hwy yn yr Hen a'r Newydd Desta- mentau, ac hefyd yn Llyfr Mormon, yr hwn sydd yn dysgu yr un gwirioneddau hanfodol, a hwy yn unig. H. G.—A ydych chwi yn credu yn athrawiaethau y Drindod? ■*, B. Y.—Ydym : ond nid yn union fel y de.ir hi allan gan eglwysi ereiil. Yr ydym ni yn credu fod y Tad, y Mab, a'r Ysbryd G:ân, yn gydradd, ond nid yn un person. Yr ydym yn ciedu yn mhob peth a ddysgir i ni gan y Beibl ar y pen yna. H. G.—A. ydych chwiyn credumewn cythraui personol, fel bod ysbrydol, teimladwy, a gweladwy, natur a gweith- redoedd yr hwn ydynt hanfodol elyniaethus a niweidiol ? B. Y.—Ydym. H. G.—A ydych chwi yn dal allan yr athrawiaeth o gosbedigaeth dragywyddol ? B. Y.—Ydym: er efallai nad fel eglwysi ereill yn union. Yr ydym yn credu hyny fel y'i dysgir i ni gan y rieibl. H. G. —Deallwyf eich bod chwi yn dal bod Bedyddtrwy drochiad yn anirenrTieidiol ? B. Y.-Ydym. II G.—A ydych chwi yn gweinyddu hedydd fabanod ? B. Y.—Nag ydym. H. G.—A ydych chwi yn gorfodi eich düynwyr isymud i'r dyflrynoedd hyn ? B. Y. - Byddai yn achos o fawr dristwch iddynt pe nas gwalioddid hwy yma. Yr ydym yn credu mewn cynnull- iad o'r fath o bobl Dduw, fel y rhagddywedir yn y Bejb>— mai hwn yw y man, ac mai dyma yr adeg apwyníiedíg i hyny gymeryd lle. H. G.—Ystyriryn gyffredin, meddyliwyf, ioâf^mÌMû- iad y cyfeiriwch chwi ato yn dynodi lle y cyfryw gynnuîl- iad yn Jerusalem (neu Judea). B. Y.—Gwneir, i'r Iuddewon—nid i ereill. • >?-. H. G.—Beth yw teúnlad eich eglwjs ohwi gýìía golwg ar Gaethwasiaeth ? B. Y. —Yr ydymyn ei ystyried yn sefydliad dwyfol, ac nad yw i gael ei ddiddymu hyd oni symuder ymaith y felldith a gyhoeddodd Duw ar Cam oddiar ei ddisgya- yddion. :