Skip to main content

ẁ È ŵu SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANÂETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaeth am y Farchedig î'homas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—Rhif. 17.] DYDD IAÜ, AWST 11, 1859. [Pris Uît Geiniog. (ttgnntoBStaîí. Jobn Howard, y Dyngarwr.....................245 Llyfr yr Aotau................................ 246 Fferylliaeth..................................248 Traethodau Bacon ............................249 Y Ffolion cysylltiedig â Rhedegfeydd dyfoíol Caer- gybì...................................... 250 Df ng Noswaith yn y " Black Lion " ............251 YrEstrys.................................... 253 Coneddesau yn Ysmocio..................... .. 253 Clafdy i Hên Gathod.......................... 2ö3 Dwylaw Prydferth ...........................254 O dyna'r fan yr hoffwn fyw...................... 254 Yr Aunuwiol yn Maiw......................... 254 Temtiad Crist............,................... 255 Pennod y Golygydd..............,............. 256 Fennod y Gohebwyr............................ 256 Yr Amlen..................................K—-iv. WROBERTS,CONFECTIONER,MENAI • TEMPERANCE HOTEL, HIGH STREET, CARNARVON.—Bum yn aros yn nhŷ W. Roberts amrai droion, ac yr. ydwyf yn ei gymhel] i sylw teithwyr ac yrawelwyr fel lle cysurus a dymunol iawn.—N. JONES. Alîan o'r Wasg, Rhan L, pris Swllt, o ]^[ ERTH GWEDDI, yn cael ei arddangos yn J-^l yr amlygiad rhyfeddol o Ddwyfol Ras mewn cy- sylltiad â'i Diwygiad Crefyddol yn America. Cyfieith- iedig gan y Parch. T. Thomas, Ficer, Caernarfon; y Parch. Owen Jones, Manchester (T.C.); y Parch. John Prichard, Llangollen (B.) j y Parch. D. Roberts, Caer- naifon (Á); a'r Parch. W. Davies, Bcaumaris (W.) Cyhoeddir y gwaith ^yn gyflawn mewn tri o Rifynau Swllt; ac y màe pob ymofynion ac orders perthynol iddo i gael eu cyfeirio at y Cyhceddwr, H. Humphreys, Castle- street, Caernarfbn. V|EWYDD~d"~g7höe'ddi, f*is 6ch~ Y ll! SERAPH, nen Gyfaill y Cerddor Ieuanc,—yn cyn- nwys Casgiiad o Dônau, Csniadau, a Darnau Moesol a Chrefyddol, at wasanaeth Ysgolion Sabbothol, Cymdeith- asau Llenyddol, Cyfarfodydd a Gorymdeithiau Byddin- oedd Gobaith, a gwahanol gyfarfodydd yr ieuenctyd. Dolgellau : argraffwyd a chyhoeddwyd gan Owen Rees, Heol y Bont. D.S.—Anfonir ef i bob man yn rhydd drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn postage stamps, neu am 4s. 6c. y dwsin. "" [40 N AWR ŸN BÄRÖDryn Un Gyfrol hardd pris 2s. 6c, trwy y post, 2s. 8s., UDGORN SION; sef casgliad o DONATJ CYNNULLEIDFAOL, a ddetholwyd allan o weithoedd yr awdwyr a'r hymnydd- ion gereu, hen a diweddar, yn nghyd a nifer Uuosog o fyfansoddiadaü gwreiddiol, i gyd tros Saîth Ugain, wedi eu cyfaddasu yn ol y oynlluniau mwyaf syfola chymeradwy at wasanaeth y Cysegr, a'u rhifnodi i'w eanu ar yr organ, gan Dayid Jones (Dewi Wyllt), Caernarfon. Anfonir unrhyw nifer yn rhadtrwy y post ar dderbyniad eu pris mewnpostage stamps; os bydd y sŵm oddiar 10s*, postoffice order. I'w cael gan yr awdwr, trwy gyfeirio fel ÿ canlyn:—Mr. Dayid Jones (Dewi Wyllt), Carna,rvon, North Wales. ™ D.S.—Gan nad oes ond ychydig o gop'iau heb ddywéyd am danynt, y cám cyntafyw y goreu i'r sawl a ewyllysia •i gael, anfon am dano. [88 "Trwy ba gyfraith," medilai rhyw un wrth Quin, |"y darfu y bobl dori pen Siarl I. ?" " Trwy gjinaint o gyf- raith," ebe yntnu, " ag oedd ef wedi ei adael icìdynt." Gwaith i Gyfreithwyr.—Pan y cyhoeddodd Fie- derick o Prwsia gyfres o .ddeddfau newyddion, y rhai a leihäent lawer iawn ar waith y cyfreiíhwyr. anfonodd uifer fawr o honynt ddeiseb at ei fawrhydi, yn erfyn amgym- horth, ac yn gofyn iddo pa beth a wnaentî Ysgiifencdd y brenin yr atebiad canlynol:—" Gall y rhai sydd yn ddigoo. tàl fyned yn grenadiers, ac íe wna y rhai byraf eithaí drummers a fifers." .- . . \ Y Cynauaf yn Lloegr.—Ceir yr hyn a ftanlyn mewn rhifyn diweddar o'r ' Gardeuer's Chronicle:'—" Ar ol teithio siroedd gorllewinol a chanolbarthol Lloegr, yr ydym yn alluog i fynegu na welwyd gwell golwg ar y wlad yn gyffredinol, nag syld yn bresennol." Cartrefol, eto Gwir.—Yn jstod ymrysonfa a gy- merodd le yn ddiweddar o beithynas i'r dreth eglwys, dywedodd un o'r siaradwyr " nad oedd Egìwys Loegr yn malio dim wrth ba fron y sugnaî, ac na bydìai iddi gy- meryd ei dyddyfnu ond trwy drais." Uwd A Llaeth. —Pan ofynwyd i Meíriadog, er ys tuag 16 mlynedd yn ol, a oedd ef yn hcff o " uwd a llaeth," efe a atebodd yn yr englyn caulynol:— " Uwd i mi ydjw y maeth, - goraf oll Garwyf fi yn lluniaeth; I Meiriadog mor odiaelh Ydyw llwnc o uwd a Ilaeth." Mr. Spup.geon a'r Pulpud.—-Yn ystod ei bregeth yn ddiweddar yn nghapel y Drindod, dywedai Mr. Spurgeon y rhaid fod y pulpudau ar y cjntaf wedi eu gwneyd gan Satan ; oblegid nis gallesid bytìi feddwl ani i weinidog yr efengyl gael ei binio i fÿny ar ben grisiau mewn math o fiwch bychan i bregethu. Dinystriai hyny yr hyawdiedd ihagoraf mewn llys cyfraith; ac felly yr oedd gydagwein- idogion yr efengyl. Dewisai efe bregetha yr efengyl â'r holl gynulleidfa yu gymysg o'i gwmpss. " Caledfryn, Ewrop."—Yr oedd rhai cyfeiliion nad ydynt yn foddlawn i neb fod mewn sylw ond hwynthwy eu hunain, yn cilweuu pan ddywedodd golygydd ' Y Traethodydd' mewn tipyn o gellwair, er's rrai blyneddau yn ol, fod Caledfryn niot gyhoeddus, fel y tybiai ef y cai efe lythyr o Awstralia beb fwy o lwjbreidJiad arno na " Chaledfryn, Ewrop." Yn nghoiff y mis hwn, pa fodd bynag, daeth riewyddiadur i'r gŵr yma heh ddim mwy o lwybreîddiad arno.nag a ganlyn :—" Rev. WiìliaiU Caled- fryn Wîlliáms (GwilynjCaledfryn), Noithor Siuth Waìes, Ënglând." Cyraaujt a hyn yria ara gyKoeddusrwydd enw Caledfryn.—Y Cÿmro Americaidd.