Skip to main content

SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CRÉFYDD,- LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedig er Coffadwriaetli am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Cyf. I.—Rhif. 16.] DYDD IAU, GORPHENAF 28, 1859? [Pris Un GeTn7ooÌ Bod yn Ddedwydd.......................<......233 Deng noswaith yn y *«Blaok Lion."..............241 LlyfryrActau...............................- 235 Bugeiliaeth Eglwysig......................... 24Í Ofn.....■.................................... 236 j Pennod y Golygydd............................244 "Y mae o yn werth Pres."...................... 237 Pennod y Gohebwyr..........................244 Brawdgarwch.................................. 289 ! Yr Amlen.................................. ii.—ir. Teulu Bethania................................ 239 I WROBERTS,CONFECTIONER,MENAt • TEẀPERANCE HOTEL, IIIGH STREET, CARNARYON.— Bura yn aros yn nhŷ W. Roberts amrai droion, ac yr ydwyf yn ei gymhell i sylw teithwyr ae ymwelwyr fel íle cysurus a dymunoi iawa.—N. Jẅhes. WERTtt HANER CORON AM SWLLT A CIÎWE CHEINIOG.-'ALLWEDD I'R BÎBL,' gan y Parrh. J. Brown, o Haddington (awdur y 'Gatecîsm ar Dduwinyddiaeth'). Anfonir y llyfr uchod yn ddbrost trwy y post ar dderbyniad 18 o stamps, gan Joiin Dayies, Prh.ter, Bryn .Mawr, near Abergavenny. ______ _______....... [26 NEWYDD ei gyhoeddi, pris 6ph., Y SERATH, neu Gyfaill y Cerddor Ieuanc,—yn cyn- nwys Casgliad o Dônau, Caniadau, a Darnau Moesol a Chrefyddol, at wasanaeth Ysgolion Sabbothol, Cymdeith- asau Llényddol, Cyfarfodydd a Gorymileitir.au Byddin- oedd Gobailh, a gwahanol pyfarfodydd yr ieuenctyd. Dolgellau ; argraffwyd a chyhoeddwyd gan Owen Rees, Hcol y Bont. D.S. —Anfonir ef i bob man yn ihydd drwy y por,t ar dderbyniad ei werth mewn postage stamps, neu am 4s. 6c. y dwsin. [40 YN AWR YN BAROD, yn Un Gyfrol hardd, pris 2s. 6c, trwy y post, 2s. 8c, UDGORN SION; sefcasgliadoDONAU CYNNULLEIDFAOL, a ddetholwyd allan o weithoedd yr awdwyr a'r hymnydd- hra gereu, hen a diweddar, yn nghyd a nifer lluosog o pyfansoddiadau gwreiddioi, i gyd tros Saith Ugain, wedi eu cyfaddasu yn ol y oynlluniau mwyaf syrola chymeradwy at wasauaeth y Cysegr, a'u rhifnodi i'w oanu ar yr organ, gan David Jones (Dewi Wylit), Caernarfon. Anfonir unrhyw nifer yn rhad trwy y post «r dd?rbyniad ttt pria mewn posíagc stamps ; os bydd y swm oddiar 10s., past office order. I'w cael gan yr awdwr, trwy gyfeirio fel y eanlyn:—Mr. David Jones (Dewi Wyllt), Carnarvon, North Wales. D.S.—Gan nad oes ond ychydig o gopiau heb ddyweyd am danynt, y cam cyntaf yw y goreu i'r sawl a ewyllysia ei gael, anfon am dano. [38 MANION. " Pa'm yr ydych mewn cymaint o frys î" ebai Huw Dafydd wrth ei gyfaill j i'r hyn yr atebwyd, " Yr wyf wedi bod yn prynu bonnet newydd i'r wraig, a rhaid i mi frysio efo hi adre, ueu bydd y ffasiwa wedi newid cyn yr oyi* haeddaf." Gofynwyd i De Quincey unwaith beth oedd yr acho* fod mwy o ferched nag o feibion î atebodd " Y mae hyny yn fryduiiol a threfniadau natur, yr ydym yn wastad ytt gwoled mwy o'r nefoedd nag o'r ddaear." " Maro," meddai geneth fechan, y dydd o'r blaen, " Sut y mae hi yn bod mai plant amddifaid ydyw y plant ded- wyddaf ar y ddaear?" " 'Dyden nhw ddim íelly fy mh'entyn i; ond beí.h wnaeth i chwi ofyn y cwestiwn f" " Am nad ee* panddynt yr un fam i'w curo nhw." Yr oedd oíî'eiriad yn priodi deuddyn ieuainc yn ddi- weddar, a plnin ofynodd i'r eneth landeg y gwestiwn ar- ferol—" A fyni di y mab hwn i fod yn \vr priod i ti f trwridodd ei giuddiau, a gostyngodd ei phen a sisialodd,— " Os ^welwch chwi yn dda, syr." " WeJ, sut yr ydech chwi, Mrs. PaTry, er's llawer dyddf GJywsoch chwi y stori am Mrs. Owens ?" "Na chlywais i. Dear me beth sydd »m dani hi, Mrs. Hughes ? O deiiíìwcli i mi." " O ! mi ddaru mi addo peidio dweyd am yr holì fyd ! Na, allai ddim dweyd i chwi, mae gin i om i neb arall ddwad i wybod." " Na na i'n wir byth ddweyd wrth neb, na na byth." " Wel, coeliwch fi, mi ddwedodd Mrs. Jones wrtha i neithiwr fod Mrs. "WiJliams wedi dweyd wrthi hi, fod chwaer ei gwr Wedi cîywed gan rywun, fod merch hynaf Mrs. Griffiths wedi dweyd wrth Mra. Edwards, fod ei nhain wedi clywed trwy lythyr, yr hwn a gafodd hi oddiwrth frawd hynaf ail ŵr ei chwaer, yr hwn sydd yn Awstralia, fod rhyw longwr a ddaeth o'r Fejeè Island, yn dweyd eu bod yn gwnejd Crinolinei o grwyn pysgod." Siarad yn farddonol.—Dywedai llongwr ei"fod wedi bod mewn un wlad lle yr oedd y niwl mor dew fel j byddai efe yn curo hoelion â morthwyl iddo i'w cael ja fachau i ddal ei ddillad. Llandudno.—Y mae Cwmpeini y " LWerpool Dock Trust" wedi dechreu gosod pellebyr o Ben y Gogarth i Lerpwl. Y mae polion wedi eu gosod eîsoes am oddsutu dwy filldir o ffordd.