Skip to main content

^e^ SEF CYHOEDDIAD PYTHEFNOSOL AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, AC ADDYSG. Cyhoeddedigr er Coffadwriaeth am y Parchedig Thomas Charles, o'r Bala. Ctf. I.—Rhif. 15.] DYDD IAU, GORPHENAF 14, 1859. [Pris Un Geinioo. argnntogstaìr. LlyfryrActau ................................ 221 Paui fel Areithíwr.............................. 223 Mor Tiberias.................................. 224 Yr lachawdwriaeth............................ 224 Paid byth a rho'i fyny.........................224 Fferyìliaeth .................................. 225 Y Pregethwr a'r Yspeilwyr......................226 Gweddi Luther am Melancthan .................. 226 Deng Noswaith yn y " Black Lion."..............227 Y PlentynDa.................................. 230 Gairo Gaergybi................................231 Tôn—Holstein................................282 Pennod y Golygydd............................ 2§2 Yr Âmlen..................................ii.-~iv. WROBERTS,CONFECTIONER,MENAI • TEMPERANCE HOTEL, HIGH STREET, CAKNARVON.—Bum yn aros yn nhŷ W. Roberts amrai droion, ac yr ydwyf yn' ei gymhell i sylw teithwyr ac ymwelwyr fel lle cysurus a dymunol iawn.—N Jonbs. Cyfleusdra rhagorol i ddechreu Busaes yn Jforclmadìe Trallwm (Welshpool). GAN fod Mr. DAVID MORGAN, Grocer anó Provi- sion Dealer, Trallwm, yn bwr>'adu reteirio, y mae yn baiod i osod neu iymadael â'r sefydliad a'r busnes ar de- lerau manteisiol i'r cymerwr. Gall leihau y stoc i swm bychan. Y mae efe yn cirio y busnes yn mlaen yn y lle er's dros ugain mlynedd. Anfynyeh y eyfarfyddir â chyfîeusdra mor ragotol a hwn i ddyn o fusnes i ddech- reu masnach yn nhtef fywiog a phoblog Traîlwm. Ceir pob hysbysrwydd pellach trwy gyfeirio fel y can- lyn: — Rev. David Morgan, Welshpool. GWERTH HANER CORON AM-SWLLT A CHWE CHEINIOG.-'ALLWEDD I'R BIBL,' gan y Parch. J. Brown, o Haddington (awdur y 'Catecism sr Dduwinyddiaeth'). Anfonir y îlyfr uchod yn ddia-ost trwy y post ar dderbyniad 18 o stamps, gan Jobn Davies, Priuter, Bryn Mawr, near Abergavenny. [26 NEWYDD ei gyhoeddi, pris 6ch., Y SERAPH, neu GyfaiII y Cerddor Ieuanc,—yn cyn- nwys Casgliad o Dônau, Caniadau, a Darnau Moesol a Chrefyddol, at wasanaeth Ysgolion Sabbothol, Cymdeith- asau Llenyddol, Cyfarfodydd a Gorymdeithiau Byddin- oedd Gobaith, a gwahanol gyfarfodydd yr ieuenctyd. Dolgellau; argraffwyd a cbyboeddwyd gan Owen Rees, Heol yJB>oat, , B,Si—Anfonìref i bob man yn rbydd mwy y post ar ■flideÄyniad iei werth mewn postage stsmps, néu am 4s. 6o. y âwsin. • , [40 YN AWR YN BAROD, yn Un Gyfrol hardd, pris 2s. 6c, trwy y post, 2s. 8c, UDGORN SION ; sef casgliad o DONÀU CYNNULLEIDFAÖL, a ddetholwyd allan o weithcedd yr awdwyr a'r hymnÿdo1- ion gereu, heu a diweddar, yn nghyd a nifer lluosög o pyfansoddiadau gwreiddiol, i gyd tros Saith TJgain, wédi eu cyfaddasu yn ol y cynlluniau mwyaf syrol a chymeradẁy at wasanaeth y Cysegr, a'u rhifnodi i'w canu ar yr organ, gan David Jones (Dewi Wyllt), Caernarfon. Anfonir unrhyw nifer yn rhad trwy y post ar dderbyniad eu pris mewnpostage stamps ; os bydd y swm oddiar lÖs., post office order. IV cael gan yr awdwr, trwy gyfeirití fel y canìyn:—Mr. David Jones (Dewi Wyllt), Carnärvon, North Wales. D.S.—Gan nad oes ond ychydig o gopîau heb ddyweýd am danynt, y cam cyntaf yw y goreu i'r sawl a ewyllysia ei gael, anfon am dano. X$°n NEWYDD ei gyhoeddi, rhif. 1, pris Syrllt, neu gyda'r post am 4s. 6c y flwyddyn, TALIESTN: cylchgiawn chwarterol at wasanaeth y Cymdeithasau Llen- dydol, yr Eisteddfodaii, a'r Orsedd yn Nghymru. Cynnwysa rhif. 1, erthygl ar Eisteddfod LlangoIJen ; Awdr Brwydr Maes Bosworth, yn ngbyd a'r feimiadaeth ; Cywydd UfFern; Bedd fy Mam; Englynion Afori''DJìär- dwy; BeddergryffLlywelyn. Traethawdar Lygriad PJant; a'r "Anfdadd Pentrefol," yn Eisteddfod Rhutbỳri.,'Ÿ Barwn Bramweli; A-mrywiaethau; Gohebiaethau{Sẁ.'r' MEWN Llian yn hardd, pris 3s , SJÖẄ YR HEN GYMRY, gan Morgan. { ,; h oì * bì v % NEWYDD ei gwblhau, pris 3s. yn Jib^aw, neu 3s. 6c. wedi ei rwymo yn hardd, Y ŴELYẄ GYMREIG, yn eynnwjs Tonau a Darnau Moesöl a Di- fyrus at wasmaeth Teuluoedd, Cymdeithasau Llenyddseá, yr Ysgol Sabbothol, yn nghyd ag amryw Antbêj»au G)(n- nuljeidfaol; $ran J. D. Jones, C.M., Rhuthyn, twiifl&írY Cerub,' « Cydymaith y Cerddor,' &c. * ^fbwtia Rhnthyn: cyhoeddwyd gan Isaac Glar&E, n$tìí>ir werth gan yr hoil Lyfrwerthwyr. ,• us ax h&iì