Skip to main content

ftiẂO.j §ÿb., 1892. [€gf. -iii. ir PREGETHWR. SEF €¥HÓEK>iÂD MISOL- ANENWáEHH,, DAN OLYGIAETH GWEINIDOGION Y PEDWJIR .fflWJlÌ '^^-"te^-»»» ■»!».«-». 'ShfoiIiüìtò g $3 regethtor am eiriättí^meraötoB.' APEL AE BAN Y CYFAEFODYDD WYTHNOSOL. Gan y Parch. D. E. Jones, Pontargothi. ESBONIWE Y DATGUDDIAD. Gan Rhys Gwbsfn Jones, d.d., TJtica, America. DOSBAETH KOHELETH. Prijö ®eint0g. J^. BALA : ARGRAFFWYD GAN 11. EYANS.