Skip to main content

Rhif 15. MAWRTH, 1891. Cyf. II. YNFYDRWYDD GWRTHRYFEL DYNION YN ERBYN DUW YN APWYNTIAD EI FAB YN FRENIN YR EGLWYS. GAN Y PARCH. T. J. HUMPHREYS, COEDPOETH. "Paham y terfysga y cenhedloedd, ac y myfyria y bobloedd beth ofer ? Y mae brenhiuoedd y ddaear yn ymosod, a'r penaethiaid yn yrngynghori ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd, ac yn erbyn ei Grist ef, gan ddywedyd, Drylliwn eu rhwymau hwy, a thaflwn eu rheffynau oddi wrthym. Yr hwn sydd yn preswylio yn y nefoedd a chwardd : yr Arglwydd a'u gwatwar hwynt. Yna y Uefara efe wrthynt yn ei lid, ac yn ei ddigllonrwydd y dychryna efe hwynt. Minau a osodais fy Mrenhin ar Seion fy mynydd sancUidd," Salm ii. 1—6. ÍtjERTHYNA i'r Salm hon ddirgeledigaethau. Gallwn enwi o leiaf pr ddau, sef ei hawdwr, a'r brenin y cyfeirir ynddi ato. Nis gwyddom pwy ydoedd ei hawdwr. Ond y mae genym lawer o resyrr.au dros ddywedyd mai y Messiah ydyw y Brenin y cyfeiria ato. Fel llawer ysgrythyr, perthyna i'r Salm hon ystyr ddyblyg, sef, llythyrenol a phroffwydoliaethol. Yn llythyrenol cyfeiria at un o frenhinoedd y ddwyfîywiaeth; ac yn broffwydoliaethol at Grist fel Brenin yr Eglwys. O dan y ddwyfiywiaeth yr oedd Israel fel cenedl etholedig Duw yn eglwys weledig iddo ar y ddaear, ac felly ei brenhinoedd yn frenhinoedd