Skip to main content

*V**'*>"Vì**Va,'X»** Rhif 10.] ge^wf, 1890. [€])f. i. "2" HWR. SEF WttùlBBlhB MÍSOL áNENWA&OL. DAN olygiaeth GWEINIDOGlüN Y PEDWÂR ENWAD, 1 'âthtoiliobò p ftagjethtor am ^iri^w x:gmtx*aì)tog/ CYHWYSIAD : GWAITfl A LLWYDMANT Y GWAREDWR. Gan t Parch. 0. Davies, Casrnarfon. CADWRAETfí Y SABBATH. Gan . Mr. D. Griffith, ieu., Dolgellau. YR EFENGYL A'l CHYFLAWNDER. Gan y diweddar Barch. Richard Jones, Llantair, ADGOFION HENAFGWR. Gan W. R. ■ CRIST YN WYLO ÜWCHBEN JERUSALEM. Gan Mr. D. Price, Llansamlet. égij Î3vis ŵiniog. j^.