Skip to main content

|Uüf 0.1 JHebi, 1S90. [€fif.i. PREGETHWR. SEF €YHÔEDDIAB WWl ANEÎÎWADÖu DAN OLYGÍAETH § GWEINIDOGION Y PEDWAR ENWAD. fi •>yrf*V#*V*'>rf*Xj»,^.»^j»**i»-^**Xp^*^X.^ g\ 'Chíoiliobb g flugethfor am ^iriau rgmerîibtog/ YMWltTHODIAD A PHECHOD. Gan y Parcíi. John Owen, Aberdyfí, ADGOFION HENAFGWR. Gan W. K. CADWRAETH Y SABBATH. Gan Mr. D. Griffith, ieu., Dolgellau. »-V.«V^-V»»V»'X.»V»'V. • iäris Cemiog. BALA: A-RGRAFFWYD GAN H, EVANS>