Skip to main content

ì y ■' ■■ m ÉfeiF 2. CHWEFROR, 1890. Cyf. I. •%*-—— ~ "F" MAWREDD PERSON CRIST YN FFYNHONELL DIOGELWCH YR EGLWYS. GAN Y PARCH. HUGH HUGHES, BIRKENHEAD. i 4m 3ŷ. *,. "Yr hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf-anedig pob creadur. Canys | trwyddo ef y crewyd pob dim a'r sydd yn y nefoedd, ac sydd ar y ddaear/* yn weledig ac yn anweledig, "pa un bynag ai thronau, ai arglwyddiaethaji, ai tywysogäethau,;ai meddianau; gob dim a grewyd trwyddo ef, ac erdäo ef. Ac y mae efe cyn pob peth, acVnddo ef y mae pob peth yn cyd-sefyll. Ac efe yw pen eorph yr eglwys: éfe yr hwn yw y dechreuad, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw ; fel y byddai efe yn bla#nóri ym mhob peth. Oblegid rhyngodd bodd tV Tad drigo ö bob cyflawnder ynddo ef. Ac (wedi iddo wneuthur heddwch trwy wafSd ei groes e|) trwyddo ef gymodi pob peth âg ef ei hun, trwyddo ef, medda£j,*pa un bynag ái pethau ar y ddaear, ai pethau yn y nefoedd. A chwithau, y rhai 'oe&dÿch ddieithriaid, a gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg$Ä awrhon hefyd a gymododd efe, y'nghorph ei gnawd ef trwy farwojaeth; i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd, ac yn ddifeius, ac yn ddiargyhoedd, ger ei fron ef,'' Ool. i. 15—22. 'AE gan yr Apostol Pâul yn yr oll oSddySgeidiaeth, y cyfarwydd- iadau, yr anogaethau, a'r rhybuddion, cynwysedig yn mhob ẃi. o'i Epistolau, olwg ar ryw tíeresiäu, cyfeiliornadau, a llygredigaetb.au, oeddynt yn ymwthio, neu yn bygwth ymwthio i'r gwahanol eglwysi, ac yn rhwystro llafur y gwahanol bersonau yr ysgrifenai atynt. " /Yr oedd yr eglwys yn Colossa, fel eraill p eglwysi Asia, yn %efyll rhewn perygl oddiwrfh y fhàîdcfysgent seremoniau ac arferipn Iuddewig (pen.'ii. 16), oddiwrth Athrònwyr Groeg (pen. iit 8^, ac oddiwrth jr:-"-â*