Skip to main content

Y GWIR FEDYDDIWft. Cyf. II.] MEHEFIN, 1843. [Riiif. 18. DINAS DTJW. GAN BRODOR. Holl weithredoedd Duw ydjnt ar- dderchog, ac y mae argraff o'i fawredd ef ar yr hyn oll a wnaèth, fel ag y mae ei an- weledig bethau ef i'w gweled yn amlwg yn y pethau a wnaed, sef ei dragywyduol allu ef a'i Dduwdod. I ba le bynagyr edrychom ni, y mae y Creawdwr i'w weled yn ei fawredd, yn ei allu, yn ei ddaioni, ac yn ei ddoethineb. Y. mae i'w weled yn nifer a dysgleirdeb llugyrn y ffurfafen, i'w weled yn ei lywodraeth ar y weilgi fawr pan ym- chwyddo, a phan ymgynddeiriogo ei dònau yn ngrym y dymhestl, ac i'w weled yn amrywiaeth cynnyrch y ddaear, o'r gedr- wydden a ymysgydwa yn. Libanus, hyd y feillioneh wan a agora ei dalenau glaswyrdd yn ymyl llwybr y ddol. Wrth edrych ar naturyn ei holl amrywion, ei chysondeb yn ei holl ranau, er threfn yn wyneb amlder olwynion ei phëiriant, ac anghyfnewidioldeb ei deddfau yn wyneb pob rhywddygwydd- iadau, y mae y meddwl yu cael ei orlenwi â syndod, ac yr ỳdym yn teimlo rhyw sant- eiddiolaf barch at yr Un mawr hwnw sydd wrth lyw y llywodraeth, yn galw y ser wtth eu henwau, yn cymmeryd yr ynysoedd i fyny fel brycheuyn, ynpwyso y mynyddoedd mewn pwj'sau, ac yn dàl dyfroedd y mot- oedd ar gledr ei law. Yn wyneb yr olygfa brydferth" ar natur, wedi gwneuthur trefn ar y cymmysgedd mawr, wedi goleuo canwyll- au yr wybren, wedi gosod yr heuliau fry yn eu gorsafion, wedi trefnu eu llwybrau i'r cometau, ac wedi gosod plant y dydd i ddawnsio yn yr uchelion, dywedir i feibion Duwroddi bloedd mewn llawenydd wrth weled trefn a gogoniant rhyfeddodau I6n yn y greadigaeth. Ond er mor fawr, ac^r mor brj'dferth yr ymddengys yr Hollolluog. Dduw yn natur, eto yn ymyl yr iechydwr* Cyf. II. iaeth fawr a ddeilliodd i ddyn cyfrgolledig drwy angeu Arglwydd y bywyd, y mae natur a'i holl brydferthion yn cael 'eu llyngcu fynu yn y gyfundrefn ryfeddôl hon, fel mai yn nrych achubiaeth pechadur yn unig y mae efe i'w weled yn mherffeith- rwydd eithaf y gogoniant tragywyddol ag sydd yn perthj-n iddo. Yn mherson glàn y Cyfrj ngwr bendigedig yn y nef, y mae y Duwdod yn pelydru allan ogoniant, mawr- edd, heddwch, a gras yn annhraethadwy, nes ydyw ardahvjr goleuni jti -adfywio mewn anfarwoldeb yn ei wên, jn cynnyddu ac yn prydferthu jti yr ieuengctyd hwnw na ŵjrr neb am ei weithrediadau ond j'sbryd- oedd y cj'fiawnion ág ydynt wedi eu per- ffeithjoí ÿr hŵn ni welir hefyd hyd oni chyöuieddir y wlad" dda hỳno', lle mae cjf- íamfnder yn cartrefu, ac am yr hon y mae anwyliaid Duw yn hiriaethu ar lwjbrau blinion yr anialwch. Ond i ba beth y goniwn am fawrêdd Duw yn pèlydru allan yn mhereori gogoneddus ei Fab Iesu ar órsedd fawr yû y nef, oblegid er i ddynion ŵyro oddiar ffyrdd ei orchymymon, ymhal- ogi mewn ysgelerdei^au, ac ymdi-oi yn mhob halogrwydd, eto y maè efe yn nhrefn yr iechýdwriaeth drwy Gyfrjngwr, nid yn unig-yn gallu cyfarfod â dynion heb eu difa a'u lladd, ond yn rhyfeddol yn y rhai oll sydd yn credu! Yr oedd pêr ganiedydd yr Israel wedi gweled dydd i ddydd yn ti aethu ymadrodd, a nos i nos yn dangos gwybod- aetìi; *c yr oedd ẁedi deall nad oedd iaith jlôç.ymadrodd yn bod lle nid oedd eu llef- erydd hwynt i'w clywed. Ond efe nid ar- osai nemawr gjda dalenau y llyfr hwn, ond a elai rhag ei flaen i lyfr mwj'; ac wrth Sdarllen hwnw, torai allan mewn syndod, gan waeddi,—" Hynod yw Duw yn Judah,