Skip to main content

Y GWIE fedyddiwr. Cyp. II.] MAWRTH, 1843. [Riiif. 15. HANES MARWOLAETH, YN NGHYDA BYR-GOFIANT AM Y PARCH. RICHARD ROWLANDS, CAPELGWYN, MON. GAN W. MORGAN. Tachwedd 27, 1842, bu fanv y Parch. Richard Rowlands, gweinidog gyda ÿ Bedyddwyr, y'n y Capelgwyn, Môn, yn ei 67 mlwydd oed. Daearwyd ei ran farwol yn y Capelgwyn, Rhag. laf. Yr hwyr o'r blaen, yn Bodrowydd, Ue yr oedd ei artref, pregethodd y brawd W. Morgan, Caergybi,. i dorf luosog a ddaethant yn nghyd ar yr achlysuri Boreu dydd y claddedigaeth, cyn codi y corfF, pregethodd y brawd E. Howells, Llangefhi; a thraddododd y brawd Richard Jones, ychydig eiriau yn y drws; yna hebryngwyd ei gorff tua'r Capélgwyn, i'r hwn le y teithiòdd ein hanẁyl frawd ara flyneddau lawer, ac ar lawer math o dyw- ydd, i gyd-addoli â'i frodyr. Cymmerwyd ei gorff i mewn gan bedwàr o'r brodyr yn y wéinidogaeth; a phregèthodd y brawd J. Edwards, gweinidog y lle, i dorf orlawn; a thraddododd y brawd W. Mprgan, araeth angladdawl; ac wedi rhoddi y corff yn y bedd, ac i'r brawd J. Michael anerch y gynnulleidfa am rai mynydau, claddwyd y marw allan o'r golwg. Yr oedd cydym- deimlad cyffredinol yn cael ei ddangos ar yr achlysur, a dagrau lawer yn proü dwfn hiraeth ar ol y brawd caruaidd hwn. Gad- awodd weddw i alaru ei cholled ar ei ol, gyda llaẅer ò gymmydogion a chyfeillion. Ni bu iddo blant erioed. • ^ . Richard Rowlaiids oedd fab i Rowland Jones, ác Elizabeth ei wraig, Gríanfryn, plẃyf Llanfìgail, Môn. Yr ydoedd Bîówlarid Jones, feí ;ỳ deallwyf, yn ddyri. duwiol, ac jTijpáel ei barchu fel y cyfryw ynfawr yn ei ardal. Ni chefais hanes amgen nad oedd ei wraig felly hefyd. Yr ydoedd eu mhab Richard, yn ei febyd a'i ieuengctyd, fel y cyffredin o'i gyfoedion yn yr ardal, yn ofer ac yn ddigrif, oddieithr yn unig ei fod yn cael y fantais o dderbjTi cynghorion da; a chlywid gweddiau taerion drosto ef, yn nghydag ereill o'r teulu, hyd nes oedd yn 15eg mlwydd oed. Pryd hyny, daeth ar- graífiadau dwysion am grefydd ac achos ' eriaid ar ei feddwl; ac fe'i dygwyd i ystyr- ied ei fod yn golledig ar bob tir ond yn Mab Duw, ac mai ei ddyledswydd bwys- fawr oedd rhoddi ei hun iddo i gael ei gadw, ac i'w wasanaethu yn ffordd ei orchymyn- ion. Yn ganlynol, bedyddiwyd ef, yn nghydag amrjnv ereill, ar eu cjffes o'u ffj'ddynyr Arglwydd Iesu Grist, a derbjn- iwyd hwynt i undeb â'T eglẃys j^n Llan- fachreth. Yr òedd y cwbl y pryd hj'ny yn cael ei ddwyn yn mlaen dan olygiaeth, ac yn öl cyfarwyddyd y diweddar Christmas Evans, yr hwn oedd yn arolygu dros achos y Bedyddwj'r jti Môn j'ri gytfredinol. Pan oedd gwrthddi-ych y byr-gofiant h%vn jix 21 mlwj'dd oed, aeth i Bodrowydd; a phriodwyd ef â merch o'r enw Ann Willíams, yr hon oedd yn byw yn y lle hwmv. . Fel hyn daeth i sefylifa gjsnrus o ran ei amgylchiadau bydol, ac yn alluog i gj-franu rhan i'r anghenus. Galwjd ef i ddechreu ymarfer ei ddoniau gweinidog- aethol trwy gyferwyddyd y diweddar C. Evans; ac urddwyd ef fel gweinìdog pan óedd tuag 28 mlwydd oed, yn ol cydsyniad y Cyfarfod Misol, yr hwn ydoedd y prjd hwnw yn cynnrychioli amrywiol gang-