Skip to main content

Y GWIR FEDYDDIWR. Cyf. I.] MAWRTH, 1842. [Riiif. 3. PEN-ARGLWYDDIAETH DÜW. GAN J. JENKINS, HENGOEI). PEN'-*PGr,WYl)!>IAETH yd\ w hau 1 aw- j dmdodol, annhei fynol, goruwch cyfrifol- ; deb i iiiniiyw lýs neu awdurdod arall; neu awdurdod lywodraethol, neu hawl I bcnadiirol, vn wreiddiol ac \n arosol yn ! meddiant unrhyw fod, nen berson, fel y | jiallo wneud yn ol ei ewyllys ei hun à | phaub bodau a phersonau ereill; fei na | feiddio neb ei alw ef i gyfrif am ddim oll j a welo efe yn dda ei wneuthur, na rhy- j fygn gofyu iddo, Paham y gwnaethost î fel hyn? neu na wnaethost fel arall ? Er , na pherthyn y fath awdurdod i nnrhyw i fod crencdig, eto y mae llawer o benad- j uriaid coronog yn mhlith dynion wedi j bod, ac fe ddichon fod rhai yn bresennol, yn niharthau tywyll a phaganaidd y byd, j yn liòni, ac yn ymarfer trwy drais, | hawliau pen-arglwyddiaethol ar ddeiliaid | gorthrymedig eu llywodraethau, fel mai j y neb a fynont a laddant, a'r neb a fyn- | onta gadwantyn fyw ! heb uebyn beiddio j eu galw hwynt i gyfrif, ua gofyn rheswm j ganddynt am eu hymddygiadau: megis y i dywedir fod rhyw gaethyn tlawd gynt, yn ; cydnabod mawredd a helaethrwydd aw- durdod ormesol ei frenin, yr hwn oedd ar y pryd ar ei orsedd yn ei farnn ef, gan ddywedyd, "Bywyd ac angeu sydd yn dy law di, dedwyddwch a thrueni ydyntlaw- forwynion dy ewyllys." Er bod awdur- dodau treisiol o'r fath a nodwyd wedi hanfodi, a chael en cydnabod ar amserau yn inhlithdynolrywsyrthiedig; eto,mewn ystyr deilwng a phriodol, ni chafwyd yn mhlith dyniou uac angelion, nac unrhyw fodau creuedig, neb yn meddu cym- hwysderaiijO ran mawredd nacawdnrdod, i 'enwi gorsedd peu-arglwyddiaeth. I'r unig wir a bywiol Dduw yn unig y peithyn hawl, a chymhwysderaii pen- arglwyddiaethol. Ac yn ol ei hawl ben- arglwyddiaethol y mae y Mawrhydi Dwy- fol yn gwnenthur fel y myno â lltioedd y net'oedd, ac á thrigoliou y ddaear, hcb Cyf. I. neb yn beiddio gofyn iddo, ar sail hawl gyfiawn, |)ahani y niae efe yn gwneud fel Iiyn neu fel arall, gan fod ei Fawrhydi nefol yn feddiannol »r hawl, a hòno yn hawl resymol, a chyfiawn, ac hanfodol iddo, i weithio, neu i gyflawni pob peth wrth gyngor ei ewyllys ei liuti. T\ biarltai fod awdurdod beu-arglwydd- iaetliol Dtiw, yn enwedig mewu rhai o'i gweinidogaethau, yti afresyniol, neu o leiaf, goruwch rheswm dynol, a hyny am nad yw dyn, a'i olwg fer, yn sallu troedto na chanfod uniondeb llwybrau y Bod bendigedig, yr liwn sydd a't ffyrdd a'i feddyliau yn uwch na'r eiddom ni, fel ag y mae y nelbedd yn uwch nâ'r ddaear. Y niae yn hawdd i bob creadttr rhesymol ganfod mai peth liollol aftesymol i ddyn, mewn unrliyw sefyllfa, ydyw hòni na meddiannu ha«l ben-arglwyddiaethol ar ei gyd-greaduriaid. Mor, os nid mwy afresymol nâ hyny ydyw i'r Jehofah anfeidrol fod heb feddiannu peii-arglwy dd- iaeth ar ei holl lysoedd yn holl derfynau y greadigaeth, fel y cawn ddangos yn y lliuellau canly nol. Y mae yn eithaf rhesymol i'r gwir a'r bywiol Dduw hawlio a meddiannu aw- durdod ben-arglwyddiaethol ar ei Itoll greaduriaid, fel yr unig Fod cyntefig, digreuedig, tragywyddol, ac hunan-ym- ddtbynol: o'r hwn, pryd nad oedd ond ei hunan i'w gyfai wyddo mewu cyngor, na'i gynoithwyo mewn gallu, yn ol cyngor ei ewyllys, cyfai wyddyd ei ddoethineb, ac ar draul ei allu anfeidrol ei httn, trwy awdurdod y gair ílBydded," y tarddodd i fodoliaeth holl elfenau, sylwedd, a tltrefn yr holl fodau crettedig. A ydyw yn ddi- chonadwy i unrhyw greadtir rhesymol i feddwl, na rhyfygu dywedyd, nad ydyw yn rhesymol i'r Creawdwr bendigedig liwn hòni, cadw, a meddiannn hawl ac awdurdod ben-arglwyddtaethol ar hull weithredoedd ei ddwylaw?