Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pulpud Cpmru = Rhif 208.]. ^p . MEHEFIN, 1904. [Çyf, XVIII, Nodweddion y Wir Eglwys. Gan y Parch. E. K. JONES, Brymbo, Wrexham. " Fy Eglwys."—Matthew xvi. 18. H ^y STYR gyntaf y rhagenw " fy " yw perchenog-. 1__*- aeth. Trwythir ef yn y testyn ag ysbryd o gariad ac anwyideb yn ogystal. Swn hawl cyfraith wladol glywir pan ddywedir " fy nhai,'' " fy nhiroedd." Mor wahanol yr ystyr pan ddywedir "fy mam," " fy mrawd," " fy mhlen,» tyn." Pwy all fesur arwyddocâd y gair u Fy' Eglwys " yn meddwl yr Iesu ? Creadigaeth ei feddwl Ef yw yr Eglwys. Efe yn ei ymgnawdoliad yw ei sylfaen. Ei l.áw Ef sydd yn ei hadeiladu. Efe yw ei Phryniawdwr. Preswyl- áad Crist trwy ei Ysbryd yw bywyd yr Eglwys, Ar wahan iddo Ef nid yw ond corph marw. Gwelir olion doethi.urb, cariad, a gallu dwyíol, rr.ewn modd arbenig. yn mhob ríi .n o'r eglwys. "TrwyddoEf y gwnaethpwyd pob peth." a berthyn i Seion. Cynyrch meddwl, llaw a chalon Crist ydyw. Y mae o'r pwys mwyaf i bob dyn feddu syniadau clir am natur Eglwys Crist. I aelodau, i garedigion o'r tuallan, ac i elynion agored neu erlidwyr canlynwyr yr Oen, da fydd gwy-' bod éi hanes a'i hawliau. Hwn wedi'r cyfan yw y sefydliad' mwyaf, yn mhob ystyr, a osodwyd i fyny yn mysg dynion. Yn oes yr ymherodraethau mawrion a ymchwyddant dros ÿ byd, nid oes un ddeil ei chymharu am foment a'r ymherod- raeth nefol, gyfrifa Iesu o Nazareth yn ben. Pyla eu ho'1 ;"S-