Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pulpud Cpmiu Rhif 206.I wl MAWRTH, 1904, [Cyf. XVIII. Barnecligaethau y Brenin Iesu. Gan y diweddar Barchedig WILLIAM ROBERTS, Amlwch. O Dduw, dod i'r Brenin dy farnedigaethau, ac i Fab y Brenin dy gyf- iawnder.' Pslam. lxxii. 1. jÌyCIJl^ WEDDI yw y geiriau hyn am lwyddiant teyrnas Crist. Peth y dylem eì gredu a'i B^^pB"j, gofio >n wastad /dyw, fod dygiad ymlaen achos yr lesu yn gysylltiedig i raddau mawr â gweddi. Ni lwydda yr holl bregethu, yr athrawiaethu, a'r addysgu, ddim heb weddi- Mae achos Crist yn ein mysg ni yn Nghymru wedi ei godi yn uchel iawn erbyn hyn ; ond fe a ä eto yn bur isel mewn gwirionedd. yn isel yn ei bethau ysbrydol, a'i effeithiad er iachawdwriaeth, os collir ysbryd gweddi o'n plith. Ac yn gwyneb pobgolwgddigalon, cofier fod gweddi yn ddigon nerthol i daflu caerau i lawr, i ddiffodd angerdd tân, ac i agor beddau er mwyn cael meirw oddiyno yn fyy.. Ös ydym yn awyddus am gynydd a goruchafiaeth y frenin- iaeth a gyfodwyd gan Dduw'r nefoedd, gweddiwn gyda'r Salmydd yma, " O Dduw, dod i'r Breni.i dy farnedigaethau, ac i Fab y Brenin dy ogoniant." Mae'r salm hon o'run ysbryd a nod â llyfr Caniad Solomon, ac a'r salmau x1v. a cx., ac felly yn gân i'r Messiah ; o her- wydd dyna yw y rhanau hyny o'r Ysgrythyrau : cerddi neu ganiadau am y Massiah, wedieu cyfansoddi cyn iddo ef ddy-