Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f.-'î ;%. Pulpud Cpmru.. :■ . ; , ": uS ;■ - ,■ ■ ■-' ' [Rhif 174. MËHEFIN 19Ö1; [Cyf. XV.; Pregeth Vr Bobl leuainc. Àgoryd Uygaid y Lianc. Gan y Parch. THOMAS OWEN, Portmadoc. "" Ac Elizeus a wéddiodd, ac a ddywedodd, O Arglwydd, agor, attolwg, ei lygaid ef, fel y gwelo. A'r Arglwydd^agorodd lygaid y Uanc: ac efe a edrychodd; ac wele y mynydd yn llawn meiriíh a cherbydau tanllyd o amgylch Elizeus." , II Brenhinoedd tì. 17. N ÿ geiriau hyn yr ydym yn cael ein taflu filoedd o flynyddóedd yn ol mewn amser i wlarì Tsrael, pan yr oedd yn cael ei blino gan ymgyrchoedd rhyf- elgar oddiwrth y Syriaid. Vr oedd petbau wedi bod yn eu hanes hwy yn eú perthynas ag Isráel, fel y gallesid disgwyl pethau gwell oddiwrthynt. Nid oedd ond ychydig o amser er pan oedd Eíizeus y prophwyd wedi iachau Naaman, tywysog llu Benhadad. brenin Syria, pan nad oedd obaith byth iddo am iachad yr un tTordd arall. Ond yr oedd Benhadad o ysbryd mor ddibris, rhyf- elgar, ac uchelgeisiol, fel nad oedd hyny yn cael effaith oll arno. A'r gwirionedd ydyw nid oes ond blinder i'w ddisgwyl mewn gwlad ac eglwys oddiwrth ddynion o'r ysbryd hwn ; yn rhir un- iondeb gwnant argam i gyraedd euhamcanion húnanol euhunain. Ymddengys mai mewn ysgarmesoedd disymwth i wahanol tanau o'r wlad y gwnelai Benhadad yr ymosodiadau hyn, aç,.md tnewn un rhyfel cyhoeddus cyffrédinol; ond ymosodyn ddirgel a diarwybod yma ac acw, fel y byddai yr ymosodiad wedi ei wneyd, y frwydr wedi ei henill, a'r yspail wedi ei ddwyn ymaith cyn i Israel allu ymbaratoi i'w gwrthsefyll. A dyna'r ymoscdiadau