Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PULPJD»CYMRU: Rhif 153.] MEDI, 1899. [Cyfrol XIII. Yr Esgyrn Sychion. Gan y Parc WILLIAM WILLIAMS, Abertawe. 'Bu llaw yr Arglwydd aru;•. •'. ac a'm dug allan yn ysbryd yr Arglwydd, ac a'm go« ododd yn nghanol d., ryn, a hwnw oedd yn llawn esgyrn, &c. Ezeciel xxxvii. 1—10. MAE cyfeiriad llythyrenol y brophwydoliaeth hon at feibion Israel a Judah yn eu sefyllfa o gaethiwed. Yr ©edd y deg llwyth wedi cael eu caethgludo gan frenin -syria ryw 130 o flynyddoedd cyn yr amser hwn, ai vr oedd y ddau Iwyth newydd gael eu dwyn i gaethi ved gan frenin Babilon. Yr oeddynt fel rhyw hf 11 esgyrn gwywedig, yn feirw, yn sychion, ac yn w.^garedig, mewn sefyllfa anobeithiol, o ran ■dim a allasai dynion ei wneyd drostynt. Ond yr hyn sydd an- mhosibl gyda dynion sydd bosibl gyda Duw. Y peth nas gall holl ddynolryw trwy y cydymdrech mwyaf egniol byth ei gyf- îawni, fe ddichon yr Arglwydd ei gyflawni â gair ei enau. "Er dywedyd o dŷ Israel oll, Ein hesgyrn a wywasant, a'n gobaith a gollwyd ; torwyd ni }rmaith o'n rhan ni; fel hyn y dywed yr Arg- lwydd Dduw, Wele fi yn agoryd eich beddau, fy mhobl; codaf chwi hefyd o'ch beddau, a dygaf chwi i dir Israel." Ond mae yma ryw addysgiadau ysbrydol i ni ; gadewch i ni edrych pa beth a allwn ei gasglu oddiwrth y weledigaeth. Ni a welwn— I. Sefyllía y gwrthddrych.au. Maent yn feirw. Dywedir yn ngair y gwirionedd am bob dyn yn mhob man ei fod wrth natur yn farw mewn camweddau a phechodau. Nid yw pechaduriaid yn feirw yn yr un ystyr ag y mae careg neu bren yn farw. Ni ddywedir eu bod yn feirw am nad ydynt yn gallu gweled a chlyw- ed, deall ac ymresymu. Mae y pechadur gwaethaf yn meddu ar