Skip to main content

PÜLPÜD CYJftRO. Rhif 131.J TACHWEDD, 1897. [Cy'f. X% Y diweddar Barch. John Evans, (Eglwysbach).