Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

wm ®Tmmw, Rhifi/i.] ^p^ ^È-HEFlNT, 1895. [Cyf. IX. Swsoö Xleoeoo C^seôteöíô £« v Bpwso Cref^oool.* _--------o---------- . Gan y Parch. THOMAS LLOYD, B.A, Rheithor y Bala. " Yna y dy ívedais, Gwae fi ! canys darfu am danaf : oherwydd gwr halog- edig ei wefusau ydwyf fi, ac yn mysg pobl halogedig o wefusau yr ydwyf yn trigo : ŵ.nys fy llygaid a welsant y brenin, Arglwydd y llu- oedd. Yna yr ehedcdd ataf un o'r seraphiaid, ac yn ei law farworyn a gymerasai efe oddiar yr allor mewn gefail: Ac a'i rhoes i gyffwrdd a'm genar, ac a ddywedodd, Wele, cyffyrddodd a'th wefusau, ac ymadaw- odd dy anwiredd, a glanhawyd dy bechod. Clywais hefyd lsf yr Arg- • Iwydd yn dywedýd,. Pwy a anfonaf ? a phwy a â drosom ni ? Yna y dyẅedâis, Wele fi, anfon fi." . . * Esay vi. 5, 6, 7, 8. R mâi yn y»chweched benod y ceir hanes y weled- i^aeth hon, nid oes fawr amheuaeth nad hi ydoedd galwad effe-ithiol y prophwyd at waith ei fywyd. Yh gymdeithasol perthynai Esay i un o deuluoedd uchaf y wlád. Yr oedd ei dad Amos yn frawd i Amaziah brenhin judah, ac felly yr oeddy proph- wyd yn berthynas agos i Uzziah. Yr oedd yn gyfaill ac yn gynghor.wr brenhinoedd, yn gydnabyddus ag ofieir- iaid a phendefigion, acar delerau daa phrifwladweinwyr eiddydd. -Trwy éi fywyd yroedd mewn cysylltiad agos a'r Uys. Nodweddid .v wlad yn nhymor ei ieuenctyd gan ffyniant mwy nag arferol. O dan'deyrhasiad hir y Brcnin Uzziah, yr oedd Judah wedi cyraedd cyfòeth, a dylanwad na welsid ei gyffelyb oddiar ddyddiau Solomon.. .Gorchfygasai y Philistiaid a dinystriasai eu dinasoedd caefog—Gath, Jabneh, ac Ashdod, ac adeiladasai ddinasoedd iddo eihun, yn eu gwlad. 'Talai yr Ammoniaid a'r Edomiaid "cieyrnged iddo. A thra yn llwyddianus mewn rhyfel, nid esgeulusid masnach. Adgyweiriwyd porthladd Elath ar y Mor Coch, er gwneyd ffordd •Pregcth draddodwyd ar gysegriad Eglwys Dcwi Sant, Dinbyeh, Ebrill29,1895,