Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

FUIiPTJD aTMIOT, FÔ^Ü^FÖmH)^)*^5^^ Rhif 95.] TACHWEDD, 1894. [Cyf. viii. î? OLlítbrígfa, Gan 7 diweddar Barch. E. Williams, Dinasmawddwy. Diau osod o honot hwynt mewn llithrigfa; a chwympo o honot hwynt i ddinystr." Salm lxxviii. 18. AE mwy nag un wyneb neu wedd ar bobpeth bron. Felly hefyd yr un gwrthddrych yn ymddangos yn wahanol wrth newid safle sylw. Nid yr un fath olwg gewch ar dy neu ddyn wrth edrych arno o'i flaen. Ac y mae y psth yma yn wir mewn ystyr focsol, yn gystal a materol. Dyma un yn sefyll ar fin y ffordd, yn edrych ar ddyn yn pasio yn ei ger- byd mewn rhwysg mawr, ac y mae yn casglu ei fod yn ymdroi yn nghanol cyflawnder o olud, a bod gyrfa ddaearol odidog ragorol o'i flaen. Mewn man arall mae echwynwyr iddo, neu rywun yn gyfarwydd a'i amgylchiadau, yn edrych trwy ei ffenestr arno yn pasio yn ei gerbyd gorwych, ac yn gweled ei fod yn gyru yn gyflym i oriwaered methdalwr ac i'r carchar. Ymddangosai y Pharisead defodol. i ddyn nad oedd yn gweled fwy nag oddiallan, fel dyn da, yn wyn gan gyfiawnder: ond i un arall oedd yn gwel- ed oddifewn iddo, ymddangosai fel bedd gwyngalchedig, a'r cyf- îawnder gweledig yn ddim ond cochl deneu dres fudreddi a llygredigaeth. Yr oedd y Salmydd yma wedi bod yn edrych ar lwyddiant yr anuwiol —heb ddialedd na blinder fel dynion eraill arnynt, ond yn nofio mewn brasder a chyfoeth ; ac yr oedd bron