Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

E^= ijM i ijfci . i<fci ■ CYF. IV.] PRIS CEI2TI0G. [RHIF 46. AAAftAAft^AA^flAftrtAAAAAAArtAAAWWWWWWVVSni j 7 i33 CYHOEDDIAD MISOL YN CYNWYS Pregeth Gyflawn gan rai 0 Bregethwyr y Dywysog aeth, dywediadau hen ôregethwyrr blaenoriaid, äfc. HYDREF, 189 O. "-Y BEIBL." Pregeth gan y PARCH. flOBT. WILLIAMS, JHI.A, UTICA (gynt o Gorwen). Eglwys Pergamus: gan y Parch. James Richards. Barddoniaeth, &c. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Dayies ac Evass, Swyddfa'r eren, Berwyn Street, Bala. má > <m ■ ' 'mt "0I