CYHOEDDíAD MISOL YN CYNWYS ' "_* ' * Pregeth Gyflawn gan rai. o Bregethwyr y Dyiuysog- aeth, Dywediadati hen Bregethwyra blaen oriaid, âfc. _l->-r_A_W-EÒT-E_C, 1890. "GWELED PETHAU RHYFEDD Y GYFRAITH" Pregeth gan y PARCH. H. CERNYW WILLIAMS, CORWEN. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Dayies ac Evans, Swyddfa'r Srrhn, Berwyn Street, Bala. - I LL—<*■ ' m i ■ ■ m ■ <m ■ m ■ im • mt im'm'm*mm*mm'r