Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PÜLPÜB GîIBF, RHtílS.] MaWRTH, 1888. 'Gyp. II. PREG-BTH X V. r _____, YR IESU ANGHYMHAROL, Gan y Parch. J. OSSIAN DAYIES, Iilundiiu " Ac wedi ei ddyfocl ef i mewn i Jerusalem, y ddinas oll a gyn- hyrfodd, gan ddywedyd, Pwy yw hwn?"—Math. xxu. 10. Y mae y cwestiwn hwn wedi ei ofyn ddeunaw can' mlynedd yn ol, a go'ynir ef heddyw yn bryderus gan frenhinoedd a deiiiaid—ty- wysogion a thlodion—philosphyddion a bwthynwyr—Magiaid a bugeiliaid. Er ei fod wedi ei ofyn filoedd o weithiau, nid yw wedi ei ateb yn foddhaol eto; n sut y gellir ei ateb yma ar y llawr, oblegid y niae i fod yn ymofyniad dwys, unig. a thragwyddol y r.efoedd ei hun, " Pwy yw hwn ?" Aml a phendant ydywy rhes- ymau a ddygir yn mlaen gan yr amddiffynydd yn ffafr y grefydd GristîoriOgol. Ond y mae yn bur amlwg nad ydym ni yn gwneyd defnydd priodol o pymeriad digymhar Crist. Orist ydyw Cristion- ogaeth yn y cyf&nsawdd, ac y mae holl Iwybrau y Beibl yn arwain ato Ef, yn hollol fel y mae pob heol mewn rhai o hen drefì Lloegr yn arwain at groes y farchnad. Nis gallwn ysgaru yr enaid oddiwrth y corff heb beri marwolaeth uniongyrchol, mwy nag y gellir gwa- hanu Crist oddiwrth Gristionogaeth heb ei distrywio. Cymeriad Crist ydyw ein Cüstell amddiffynol cadarnaf—ac yn ein barn ni castelli ail-raddol ydyw y fath amddiffynfeydd ag ysbryd- oliaeth y- Beibl a'r gwyrthiau o'u cymharu âg Ef; ac ni wna unrhyw arweinydd doeth ymladd gelyn oddiar amddiffynfa ail raddol pan y mae ganddo un uwchraddol ac anoresgynadwy, gyda'i holl arfau milwrol helaeth yn barod i weithrediad.