Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

 • - ...... .....-,,..., W r#: »: ' ';■' * 1; Ehif 7.] PEIS CEIlTîOa. [Cw. i. * #;-•. - . .'--"■- ■- * ■ » .*. » #■ - ..-*••- - - ■ -■ - ■:: --.■--, ■- ; > <u :. ,,.i ,-., :<> .. . ■■ * *ì. , * * TjV ÍT OTTTi * % Èr U JU et U JU '■'"- 1 î CYMRUî Ä . ' «£ * £ * SEF HISOLTN YN CYNWTS * í£ .■--.,.'.■• :..., .,'-■■,' ■ W *fr * S* ' Pregeth Gyflawn ganrai o Bregeiliwyr y Dywysogaeth, «- äÿ' ■■ .. . ....... * *, a Dywedîaâau Iwn.Bregefliwyr â BhmoriaM, &c. % * &1 ,.;.,','■, ..; /■■, :"•;■,;■■■: , ■■;. .;■.. ,„„ ■;, ,/.'v. - ;,' a* * ü:.í;.. --F--r • :it.;, £-: ,- s :• * * . * * ----------«scooCOOOOí»----------- * ẅ ■ ■ . ■-; » *" ' ■; ■ ■'■.■;■•-.- - .-; • - ■ " '■----'- * * ' * Ä:', "■',■■-'-'"'■ ■ * #; - cv' . - # * # | .'- PREGETHWR "Y SWPER MAWR,J* OAN Y § | PÀRCH. GRÎFFITH ELLIS, M.A., f *j* • BOOTLE. I * ■'■..-'-' * *;.' ' * ■* " ' '-'i ' * *> Lloffiion o Bregethau. Amrywiaethau^&c. ; J * ....."-.., , * * ; -,•;',-. . : • ^ ■,; :^__;^ ;":■•■■ - , ,' _./- - ; * <& ■ * «& • ' -" « •■••■# * :-. . . ',/-. .■* ' .; * BALA: * »ÿ: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Dauies ao buans, Sisyddfa'r Sereit, ? ^ * H *»*k •ŵŵíf« ^tíí íj $ &íî$ $ « 8 ^«$*$*»##*»»«$&*$ÿ*##*$ * ' ŵ