TARIAN RHYDDID, Rhif. 5.IAI 1830. Pvi»%g. AT OLYGYDD TARIAN RHYDDID. Syr,— PAN y byddo unrhyw gyfundrefn ormesol argael ei dymchweî) d, bydd sylw y cyffredin yn cael ei alw ati, eu teimladau yn cael eu cynhyrfu yn ei herbyn, a'u lleisiau yn cael eu dyrchafuam warediad oddiwrthi. Llawen oedd genyf weled eich Tarian gìodwiw yn ymddangos, wedi hir ddysgwyliad ofer am gyhoeddiad misol Cymreig o'i ehyffelyb, i ddwyn y wlad i weled a theimlo yr ormes y mae yn ddyoddef oddiwrth hanfodiad Eglwys Seíÿdledig» Gwirionedd yw na wiw dysgwyl i Satan fwrw aìlan Satan, ac ni wiw dysgwýl mwy na hyny i'r Eglwys Sefydledig ddiwygio ei hun. Rhaid i un cryfach na Satan ddyfod arno a'i rwymo, a'i fwrw allan o'i neuadd cyn yr ymcdy; a rhaid cael dylanwad nerthol barn y cyffredin i ymosod yn erbyn Sefydliad gwladol o grefydd cyn y ceir ymwared oddiwrth ei ormes. Tebygwn mai dyledswydd pob dyn sydd yn caru ac yn dymuno llwyddiant llywodraeth ei wlad, ydyw curo wrth ei phorth, ymresymu ac ymbil mewn archiadau, • nes ei dwyn i wcled a chydnabod yr afresýmoideb a'r annhegwch i rwymo a gorfodi dynion i gynnal crefydd nad ydynt yn c)'díìurfio â hi; a gadael ei l)od (fel yr ymhonai rhy.w ddyogelwr (von$ervative.) yn ddiweddar) .yn grefydd y nifer luosocaf yn y deyrnas. Wel, Mi\ Conservative, caniataer hyny, os oes gan y rhif luosocaf hawl i wneuthur fel y mynont â'r ileiaf-rif, gallant gymeryd eu holl feddiannau yn gystal a rhan o honynt: i'el y dywedai y Crynwr wrth y degymwr un tro, "Pe •deuai wyth ncu naw o ladron fel tydi i'm tir, hwy a