Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TARIAN RHYDDID, Dömrítoeiìjìrìr <@ormi0« Bhif. 4. EBRIIiL 1839. Pris <tg. ÀT EIN DARLLENWYR. MAE genym yr hyfrydwcli i hysbysu i'n darllen- wyr ddarfod i'/Cyfarfod y rhoddasora hysbysiad o hono mewn rhifyn blaenorol, o fod mewn bwriad i gael ei gynnal yn y Bala, ar y 1 'òeg o Fawrth, gael ei ddwyn yn mlaen mewn modd boddâol i bawb ag oeddynt bresenol. Cynhygiwyd ac eiliwyd y penderfyniadau a ymddangosasant yn y cylch-lythyr, mewn areithiau grymus, a phasiwyd hwynt yn unlleisiol gan y Cyfar- fod. Yr oeddyn bresenol o 4 i 5 cant o bobl, yn dangos trwy bob arwyddion eu hollol gymeradwyaeth o amcan a dyben y Cyfarfod. Cytunwyd yn unfrydol i anfon Deiseb i Dý y Cyffredin, wedi ei harwyddo gan y Cadeirydd, L. Pugh, Ysw, Dolgelley, yr hon sydd yn corphori ynddi yr egwyddorion cynwysedig yn y pen- derfyniadau y traethwTyd arnynt yn y Cyf'arfod. Gobeithiwn na adewir i'r achos sefyll ar hyn, ond y bydd i Gyfarfodydd o'r un natur gael eu galw a'u cynnal eto yh Tnhob tref ac ardal boblogaidd, nid yn unig trwy O^ledd Cymru, ond trwy Gymru oll. Da genym fod hyny yn mwriad y Cyfeisteddfod yn y Bala; deallwn fod boneddwr o bob Sir o'r Gogledd wedi eu hethol gyda dymuniad iddynt i weithredu fel Ysgrifen- yddion yn yr achos, er ei gadw yn fyw, a galw Cyfar- fodydd i ddwyn y mater ger bron y cyffredin yn y wlad, a Thý y CyfFredin yn y brif ddinas. Gobeithiwn hefyd y gwneir rhyw sylw neillduol, a rhyw ymdrech effeithiol er gwaredu D. Jones, Warden anffodus