YK ARWEINYDD. Cyp. III., Bhif 33. RHAGFYR, 1880. Pris Ceiniog. YR EGLWYS A'R IEUENCTYD. !. Dyledswyddyreglwys aty dyuion ieuainc.—Wrthddy wedyd y gair dyledswydd, yr ydyin yn myned i f'aes eang iawn. Ýchydi<* a wadant eu dyledswyddau, ac ychydig a'n cyflawnant; ac nis galiwn yniryddliau oddiwrthynt tra y bydd l)uw yn gweled yn clila ddwyii ei lywodraeth í'cl y mae yn bresenol adferu y byd i'w dreíhyn wahanol i'rinodd y gwna, ond diamheu mai y cynìlun presenol yw y goreu, gan mai dwyfol ddoetliineb a'i trefnodd. Mac Duw yn gweithio, ac y mae yn ddedwydd yn ei waith- Rhoddoild alluoed.í yn y dyn at weithio, ac mae wedi cyssUltii dedwyddwch dyn wrtli weitíiio. Mae yr hwn sydd yn ddiog i weithio, yn aunedwydd. dall .ei lygaitî weled pethau rhyfedd, ond nid ydynt yn rhyfe Id idd) ef. Gall ei glustiau glywed canu, oud nid canu ydyw iddo ef. Nid y\v y cyfryw erioed wedi teimlo ei fod yn ddyn. Ni chymmer arno wybod beth a ddylai wneyd na bet'h na ddy!ai wneyd, a rhwng y ddau bydd farw 'heb wneyd dim ; ac oni bai mai goddefol yw wrth farw, ni byddai í'arw liyth. Xi fwriadwyd dyn i íbd fcl hyn. Mae gan bob <lyn waith i'w wneyd, ae nis gall neb ei wneyd ond efe ei hunan, "ac efeafydd dcdwy.ld yn ei weithred. ' Fel y mae gau bob dyn yn bersonol ei waith, felly y mae gan yr eglwys ei gwaith 'fel cymdeithas ; ac ni wna neb ei gwaith, ac nis gall neb ei wneyd. Mae Duw wedi ymddiried peth i'w eglwys, ac y mae yn dysgwyl iddi fod yn deiiwng o'r ymddiriedaetli. Uwneir yr eglwys i fyiiy o ddynion mewn gwahanol amgylehiadau, ac o oedran gwahanol, a dengys hyn ddoethineb a daioni Duw. Ymddengys i mi mai un or pethau mwyaf annymunol a all gyfarfod ag eglwys Dduw,