Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR ARWEINYDD. Cyf. III., Rhif 29. AWST, 1880. Pris Ceiniog. ELIAS Y THESBIAD. Gellir rhestru y personau mae eu henwau yn tryfritho tudalenau hanesyddiaeth, oll ar un o dair cyfres.—Naill ai wedi eu gwneyd gan anigylchiadau, wedi gwneyd eu hunain, neu wedi eu rhoddi gan Dduw. Perthyna enw Ehas i'r olaf—un wedi ei roddi gan )duw—ac nid un cyffredin oedd, ond ymgodai fel proffwyd cyf- nwch â Moses a Samuel. Cafodd ymddangos pan oedd Israel wedi y mlygru i eilunaddoliaeth, a'i hannu wioldeb yn ymhyfhau bob dydd nes yr oedd yn berygl i broffwyd yr Arglwydd am eu bywyd. Ond fel y mae pob peth y mae Duw yn roddi yn gymhwys ar gyfer yr amgylchiadau y gosodir hwy ynddynt, felly yntau yn gyrohwys i'w oes. j Cyn y gallai y da gael Ue i osod ei droed, yr oedd yn rhaid clirío lle iddo yn nghanol y drwg, felly fel bwyell lera mewn llaw gadarn, torai i lawr y dyrysni o flaen cerbyd y brenhin. Efe oedd y tebycaf a ymddangesodd yn mhen canrif- oedd i fod yn ragredegydd i Waredwr y byd. Proffwyd i ddinystrio yn fwy nag i adeiladu oedd. Ni fu brenin yn fwy ìyf i bechn nag Ahab, ac ni fu proffwyd mwy hyf i argyhoeddi ûag Eíias. A gwaeth nag Ahab oedd Jezebeel ei wraig—un o md j Cauaaneaid melldigedig—jr hon oedd ei dylanwad yn fbedeg fel gwenwyn drwy wythienau llywodraeth Israel, a'r hon ^edd fam erledigaeth ar eglwys Dduw. Nid oedd yn bossibl i'r 'ath ddau gymmeriad ag Elias a hon gydgyfarfod yn yr un oes 'c yn yr un wlad, heb ddyfod i wrthdarawiad â'u gilydd, a hwnw ùd yn wrthdarawiad dibwys. Un o feibion natur oedd. Ao os yw creadigaeth meddyliau yn !yfateb yn eu gwahaniaeth i wyneb natur, fel yn debyg y mae, üö geUir ei gydmharu i'r meusydd gwastadol, meillionog, ao uu- 'hywiog, nac i'r ardd ddiwylliedig ; ond i'r dderwen gref, arw, I IHh '-' ■- *-■' : •',