Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ŸB ÂBWEINYDD. Cyf. III., Ehif 27. MEHEFIN, 1880. Pbis Gedíioo. Y GWIE ANEHYDEDDUS WILLIAM EWAET GLADSTONË, PEIF-WEINIDOG A PHEIF- GANGHELLYDD TEYSOELYS PEYDAIN EAWE. PEN. I.----CIPOLWG CYFFBEDINOL. 0 holl enwogion y byd adnabyddus, nid oes enw un yn cael ei barablu mor fynych y dyddiau presenol ag enw Mr. Gladstone, nac un ychwaith yn cael ei anwylo yn fwy, oddigerth ein bod yn troi ein penau i dy ambell i Iuddew coeg-falch, neu Dwrc gwríh- nysig, neu Dori penysgafn. Nid ÿn unig y mae enw Mr. Glad- etone yn un o'r rhai mwyaf adnabyddus yn y byd gwareiddiedig, ond y mae hefyd yn enw teuluaidd nid yn unig yn JMhrydain Fawr a'r Iwerddon, ond hefyd mewn gwledyd4 ereill ar gyfandir Ewrop a rhanau ereill o'r byd. Y mae llawer calon yn teimlo mor gynhes at Mr. Gladstone yn Bulgaria, Bosnia, ac Evezigo- yind, ag un Scotyn neu Gymro yn Mhrydain. Credwn nad gor- mod yw dweyd fod Mr. Gladstone nid yn unig y dyn mwyaf a fedd y wlad a'r deyrnas, ond ei fod yn un o ddynion mwyaf yr oes hon; ac y mae miloedd yn gorfoleddu ei weled unwaith etto yn ei le ei hun, sef yn Brif-Ẃeinidog a Phrif-Ganghellydd Trys- orlys Prydain Fawr. Eithaf priodol y dywed un o enwogion y brif-ddinas am dano,—" Mr. Gladstone ts all through and all round a great individuality." Nid oes achos am well prawf o hyn na'i fod heddyw yn llanw y ddwy swydd bwysicaf yn y lly- wodraeth. Mr. Gladstone fel siaradwr. Y mae hyd y nod ei ymddang- osiad ar yr heol yn peri i ddyn deimlo ei fod yn rhywun an- nghyffredin; ond y mae ei weíed ar yr esgynlawr a'i glywed yn "i