Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

rpcr roca CYF. IV.—Rbif IV. PRIS DWY GEINIOGh CRONICL YR ẅẃŵ SEF CTLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH yr YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. DAN OLTGIAD T PAROH. D. CHARLES EDWARDS, B A., BALA. CYNWYSIAD RHIFYN EBRILL, 1881. 1. YR ORPHWYSFJL YN YR EPISTOL AT YR HEBREAID—GAN T pArch. l. EDWABDS, D.D., BALA. 2. HÌ.NESYDDIAETH Y BEIBL-----gan t paboh. o. evans, rhuthtn. 3. NODIADAU HOMILIAIDD AR YR EPISTOL AT Y RHUFEDNIAD—gan t PAECH. EVAN BOBERTS, OAEBNABFON. 4. DARLLEN I BWRPAS—gan anthropos. 5. YR ATHRAW AT DOSBARTH—gan mr. m. w. bobebts, trbfriw. 6. YR EPISTOL AT Y GALATIAID—gan t parch. h. barrow williams, wrecsam. 7. PALESTLNA—gan t parch. j. jonbs, pwllheli. 8. Y BRIODAS YN CANA—gan mr. d. ifor jones. 9. GOFYNIADAU AR HEBREAID L—gAn t parch. ioan dAvies, bareow-in- FTJRNBSS. 10. TON :—4IPAID DDYN A DIGALONI"—gan mr. j. williams, pontsaeson. 11. Y LLWYBR DIEITHR—gAn t pArch. w. pritchard, pentrAeth. 12. MATHLA O FLAENANERCH—gan t parch. j. davibs, blahnaneroh. 1S. LLYFRYDDIAETH. BARDDONIAETH. 14. CANLYNIAD HANBS LLANUWCHLLYN—gan mr. hdward hdwards. 15. Y PLENTYN CRWYDREDIG. CYFFES CYPRIAN. 16. NEWYDDION MEWN CYSYLLTIAD A'R YSGOL SUL. 17. CYFARFODYDD YSGOLION, &c. D0L«ELLAW : CTHOEDDEDIG GAN D. H. JONES, SWTDDFA'R ' CRONIOL' a'r 'GOLEOAD,' SMITHFIELD LANE. Entŵrod afe ät*tion«r'* Hall,-All righta reserred.