Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OYF. IV,—Rhif III. PRIS DWY GEINIOGh CRONICL YR afofartM, SEF GYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH yr YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. DAN OLTGIAD T PAROH, D. CHARLES EDWARDS, BA„ BALA. CYNWYSIAD RHIFYN MAWRTH, 1881. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ADGYFODIAD CRIST—gan t pabch. gbipfith pabbt, Abbrtstwtth. LLAFURWAITH MR. CHARLES GYDA'R YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU—GAN T PABCH. E. GRIFFITHS, MEIFOD. Y DEUDDEG PATRIARCH A'R DEUDDEG APOSTOL—gan t pabch. s. OWHN, TANTGBISIAU. YR EPISTOL AT Y GALATIAID—gan t pabch. h. babbow williams, wrecsam. NODLADAU AR Y SACRAMENTAU. Y CYFIEITHIAD NEWYDD. Y LLWYBR DIEITHR—gAn t pAbch. w. pbitchAbd, pentbAeth. GOFYNIADAU AR HEBREATD I.—gan t pabch. ioan dAvies, babrow-in- FÜRNÄSS. MATHLA O FLAENANERCH—gan T pabch. j. davies, blaenaneech. HOLIiDAU GAN Y DIWEDDAR BARCH. T. CHARLES O'R BALA. TON :—" TALSARNAU."—ctnghaneddwtd gan mb. d. jenrins, müs. baö/ EGLURHAD AR EIRIAU YSGRYTHYROL—gan t pAbch d. evans, m.a., GBLLICAEB. YCHYDIG O HANES DECHREUAD Y METHODISTIAID A'R YSGOL SAB- BOTHOL YN LLANUWCHLLYN—gan mb. edwabd edwabds. SUT I DDYSGU Y WYDDOR A DECHREU DARLLEN YN YR YSGOL SUL—gan mb. o. bobebts, caebgtbi. GOHEBIAETHAU. BARDDONIAETH. NEWYDDION MEWN CYSYLLTIAD A'R ÝSGOL SUL. CYFARFODYDD YSGOLION, &o. DOLGELLAü: CTHOEDDEDIG GAN D. H. JONES, SWTDDFA'B '* CRONICL* A'B 'GOLEUAD,' SMITHFIELD LANE. Iflntered at Statiwier's Hall.-Jdl rights resenred.