Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OYF. IV.-Rhif I. PRIS DWY GEINIOG. CRONICL YR SEF CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH yr YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. DAN OLYGIAD Y PAR CH. D. CHAELES EDWARDS, B.A., CYNWYSIAD BHIFYN IONAWE, 18S1. ÎAN Y PARCH. JOHN HÜGHES, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. YSTYRIAETHAU AR LYFR Y DIARHEBION- D.D., LERPWL. LLAFURWAITH Y DIWEDDAR T. CHARLES O'R BALA—GAN Y PAECH. E. GEIFFITH, MEIFOD. HOLIADAÜ, &C.—GAN Y DIWEDDAR BABCH. T.CHARLES o'E BALA. NODIADAU AR Y SACRAMENTAU—gan y golygydd. PALESTINA—GAN Y PAECH. J. JONES, PWLLHELI. YR EPISTOL AT Y GALATIAID—gan y paech. h. baeeow williams, wrecsam. Y LLWYBR DIEITHR—gàn y pArch. w. pritchAed, penteAeth. MATHLA O FLAENANERCH—gan y parch. j. dAyies, bLAenAnerch. Y TADAU EGLWYSIG A PHERSON CRIST—gan mk. s. t. jonBs, edeyrN. TON:—" GWEDDI YR ARGLWYDD."—gan mr. humpheey eobeets, caer- NAEFON. DYFODOL YR YSGOL SABBOTHOL—gan me. owen owen, b.a., ceoesoswallt BYWGRAFFIAD O'R ARGLWYDD IESU GRIST. BARDDONIAETH :—Y FFYNON—gan Y paech. J. J. robeets (iolo caer- narfon), porthmadog. GAIR AT YRHAI SYDD YN ARFER ESGEULÜSO DECHREU YTR YTSGOL —GAN MR. JOHN PARRY, LLANARMON-YN-IAL. GALLU YR YSGOL SABBOTHOL. NEWYDDION MEWN CYSYLLTIAD A'R YSGOL SUL, CYFARFODYTDD YSGOLION, &c. DOLGELLAU : CYHOEDDEDIG GAN D. H. JONES, SWYDDFA'R ' CRONICL' a'b 'GOLEUAD,' SMITHFIELD LANE. Ifintered at Stationer's Hall,—All rights reserred.