Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*=~ CYF. III — RMf VII. PRIS DWY GEINIOG. CRONICL YR $pl ^ẂÌWÍW, SEF CYLGHGRAWN MISOL AT WASANAETH yr YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. DAN OLYGIAD Y PAEOH. D. OHARLES EDWARDS, BA,, BALA. CYNWYSIAD RHIFYN GORPHENAF, 18S0. 1. PAUL AC EPHESUS—GAN Y PAECH. w. m. lewis, tyllwyd. 2. YR YSGOL SABBOTHOL—gan mr. h. j. williams (plenydd), pwllheli. 3. PREGETH PAUL YN ANTIOCHIA YN PISIDIA—gan y parch. e. j. EVANS, SOUTHPORT. 4. LLYFRAU Y BEIBL—gan y parch. g. parry, aberystwyth. 5. HOLWYDDOREG AR 1 CORINTHIAID XV.—gan mr. w. r. williams, talybont. 6. BRENHINOEDD JUDAH AC ISRAEL—gan y parch. e. dayies, treeriw. 7. PANDY-Y-DDWYRYD : neu hanes, a sylwadau ar ddechreuad a chynydd y Methodistiaid Calfinaidd yn Ffestiniog, &c.—GAN Y parch. griffitb WILLIAMS, TALSARNAÜ. 8. TRAETHAWD AR YR YSGOL SABBOTHOL—EI CHYCHWYNIAD A'I DADBLYGIAD—GAN MR. J. E. THOMAS, LLANYMDDYFRI. 9. TON :—"TEGID." 10. PENOD Y PLANT—Y BABAN A'R TEIGR. 11. GOHEBIAETHAU. 12. NEWYDDION MEWN CYSYLLTIAD A'R YSGOL SUL. 13. CYFARFODYDD YSGOLION, &c. DOLGELLAU : CYHOEDDEDIG GAN D. H. J ONES, SWYDDFA'R ' CRONICL A'R 'GOLEüAD,' SMITHFIELD LA.NE. ^^MÉIÉÜÉrilÌ