Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OYF. III.—Rhif II. PRIS DWY GEINIOG. CRONICL TB CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH yr YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. DAN OLTGIAD T PAEOH. D. OHARLES EDWARDS, B-A,, BALA. CYNWYSIAD BHIFYN CHWEFBOB, ISSO. 1. Y PWYSLAIS,—gan T Parch. L. Edwards, d.d., Bala. 2. RHIFAU ARWYDDLÜNIOL Y BED3L,—gan t parch. evan roberts, Caer- NARFON. 3. HIRHOEDLEDD Y PATRIARCHIAID,— gan y parch. w. williams,îbala. 4. MYFYRDODAU AR Y SALM FAWB.—gan t Parch J. OgweN Jones, B.A., RHTL. 5. HOLIADAU AM Y DDEDDF FOESOL,— GAN T Parch. L. Edwards, D.D., Bala. G. EGLURHAD AR EIRIAU YSGRYTHYROL,—GAN T Parch. D. Eyans, m.a., Gelligaer. 7.' DYSGU YR HYFFORDDWR. 8. PANDY-Y-DDWYRYD, neu hanes, a sylwadau ar ddechreuad a chynydd y Meth- odistiaid Òalfinaidd yn Ffesthúog, kc—Gan t Parch. G. "\Yilltams, Talsarnau. 9. HANES Y BRENHINOEDD,—gan t Parch. E. Davies, Trefriw. 10. LLYFRYDDIAETII. 11. PENOD Y PLANT,—CYFAILL Y PLANT,— (Gyda darlun). 12. GOHEBIAETHAU. 13. NEWYDDION mewn cysylltiad â'r Ysgol Sabbothol, Cyfarfodydd Ysgolion, &c. DOLGELLAü ! CTHOEDDEDIG GAN D. H. JONES, fiWTDDFA'R ' CRONIOL * a'r 'GOLEUAD,' SMITHFIELD LANE. Entered at Stationei's HaU,—All rights rescrved.