Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OYF. Ill.-Rüif I. PRIS DWY GEINIOG. CRONICL CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH yr YSGOL SABBOTHOL YN NGHYMRU. DAN OLYGIAÜ Y PARCH. D. OHARLES EDWARDS, B.A., CYNWYSIAD IUIIFYN IONAWR, ISSO. í. YR YSGOL SABBOTHOL A MOESAU DA,—GAN y Paech. O. Thomas, d.d., Lerpwl. 2. YMCHWILIADAU YSGRYTHYROL—YR YSTYR DDEUBLYG,—gan î Paroh. L. Edwabds, D.D.. Bala. 3. SIARAD A SIARADWYR.—GAN Mh. DaNIBI 0WEN, WyddgRUG. 4. MYFYRDODAU AR Y SALM FAWR — GAN Y PABOH J. OGWEN JONES, B.A., RHYL. 5. EGLüRHAD AR EIRIAU YSGRYTHYROL, —GAN y Parcií. D. Eyans, m.a., Gellioakr. 6. ENGLYNION-GLYN WRTH DDARLLEN.—GAN L. E. 7. PANDY-Y-DDWYRYD, neu haues, a sylwadau ar ddechreuad a chynydd y Meth- odistiaid Calfinaidd yn Ffestiuiog, &C.—GAN Y Parch. G. Williams, Talsarnau. 8. GWERSI YSGRYTHYROL.—GÀN ì Parch. O. T. Williams, Doloellaü. 9. HANES Y BRENHINOEDD,—gan y Parch. E. Davies, Trefriw. 10. PENOD Y PLANT—YR ARCH (Gyda darlun). 11. NEWYDDION mewn cysylltiad â'r Ysgol Sabbothol, Cyfarfodydd Ysgolion, &c. DOLOELLAU : CYHOEDDEDIG GAN D. H. JONEîí, SWYDDFA'R ' CRONICL ' A'll 'OOLEUAD,' SMITHFIELD LANE. Etttered at Staüonei's Hall.—All rights reserved.