CRONICL aI)bxrtît0X 0 DAN OLYGIAD Y PARCH, WSÊà TIEFEIW', CYF. VI.-Rhif 11. PRIS DWY G-EINIOG. Cynwysiad Rhifyn TACHWEDD, 1883. Tudal. Traethodau /c Anercbiadac :— Y ddau Leidr........................ 2o5 Llyfrau yr Apocrypha ............ 269 Beirniadaeth ac Egi.crhadaetii ■ YtGR\TH\ROL :— Canon yr Hen Destament ...... 271 Hebreaid ii. 5........................ 273 Cólossiaid iv. 10—18............... 274 GOHBBIAETHAU AC H YFFOBDDIADAU Arholiad Ysgrythyrol Y^golion v Sabbothol Dyffryn Conwy ... 279 Bedydd loan ........................ 283 Y WasG a'i ChxnyrcHiOn :— ArgTaffwyr jia Chyhoeddwyr Cymreig a'r Ÿsg,ol Sabbothol. — iMr. fiobèrt Saunderson o'r Bala................................. 283 Sylwadau ar Lyfrau ............... 285 Ton- " Aberdyfi" ............... 288 Tudal. Hanesion ac Adgofion:— Dechreuad yr Ysgol Sabbothol yn "M achynlleth a'r canghenau 289 Amelia Evaris........................ 291 înewì'ddion cysylltiedig a'k Ysgolion Sabeothol :— Sylwadau ar Gofnodion y Cyf- arfodydd Ysgolion............... 293 GorllewinSIorganwg—Dosbarth LlanFamlet........................ 293 Ystadcgau Dosbarth G( gleddol Mon ................................ 294 Arfon—Do barth Dinorwig a Llanberis........................... 294 Dosbarth Bangor ............... 295 Mon—Dosbarth Llanerchymedd ac Amlwch........................ 295 Sir Ddinbych—Dosbarth llhudd- lan.................................... 295 Dosbarth Dinbych............... 296 Dosbartb Dwyreiniol Llanrwst 290 Sir Eflint-Do^barth Bagillt ... 29(3 DOLGELLÄU : CYHOEDDEDIG GAN D. H. JONE8, SWYDDFA'B 'CR WICL' a'b GOLEUAD,' SMITHFIELD LÂNE.