Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL YR O DAN OLYGIAD Y SPARCH. IÎ?I BAYIESr, ÎR1FRÍWS <JYF. VI.—Rhií 10 PRIS DWY GEINIOG-. Cyn-wysiad Rhifyn HYDREF, 1883. Tudal. TlrUCTHODAU /C ANERCHIADaU :— M elchisedec..................... ........233 Y dull gorëu i addysgr neu arwain Dosbartli yn yr ^ Fgalt~abbothol 23G Llyfrau yr Apocrypha ...............241 BÈlHNlADAETH AC EOLURHADAETH YSGRYTHYROL :— 4 Canonyr Hen Destament .........24(3 BLeb. pen i 6...........................24 Colost-iaid, peu. iiî. 24...............24* GoHEBIAETHAU AC H YFFOUDUIADAU Arholiadauyr Ysgolion >ahbothol 253 Traws-sylweddiad a chydsyl- weddiad.............................254 Teetyuau. Myfyrdod..................255 AmrywIon Difyhus ac a ddysg- IADOL ;-^ Yr EnethD all........................25(ì l)uw yn y .»>eddwl.....................256 Tyngetl yr Apo-tolion ...............256 Tulchan Bishop's .....................257 Cario Rbagrith ar Ysgwyddau ■> elchiíedec .........................*257 NEWYDDION CYSYLLTIEDIG ATt . YsGOLION SABB0TH0L :— Nodiadaiar grynhodéb y Cyfar- fodydd Ysgoüon.....................258 Sir Fflint Dosbarth Bagillt— I)o barth Llangollen...............258 Sir Fflint: Dosbarth Dyffryn— Dosbarth y "Wyddgrug............ 259 Arfon—Dosbarth Dinorwig—Dos- barth Bethesda.....................260 Dwyrain eirionydd—Do barth Ceryg-y.druidiou ..................260 G<irllewin Meirionydd—Dosbarth y Dyffryn..............................261 Corllewin M eirionydd—Dosbarth y.Ddwy Afon ....................:...262 Trcfaldwyn Isaf—l'osbarth Llan- idloes-Do^barth Drei'newydd 26'i .V'on-Do barth Gorllewnol—Dos- Dosbarth Llanerchymedd ac Amlwch ..............................263 Deheu Aberteifì—Do-barth Llan- bedr ....................................264 Derbyu athrawon yn aelodau o'r Cyfarfodydd Ysgolion .......... DOLOELLATJ : CYHOEDDEDIG GAN D. H. JONESS, SWYÜDFA'R 'CÌ'. NICL a'k GOLEUAD,' SMITHFIELI' LANE.