CRONICL YE np\ j&abtortìurt O DAN OLYGIAD Y TRSFIUWs OYF. VI.—Rhií 8 PRIS DWY GEINIOG. Cynwysiad Rhifyn AWST 1883. Tudal. Cyfarchiad i ddarllenwyr y CbonioL ........................... 169 Y Feirniadaeth Ysgrythyrol ... 171 Yr Apocrypha........................ 176 Y Pwysigrwydd o fod yn Ddar- Uenwyr ac yn Ysgrythyrwyr da.................................... 180 Amrywion Difyrus ac Addysg- iadol :—Am Graig i adeiladu 184 Dechreuad yr Ysgol Sab bothol yn Llanwrin- Disgybl Ymroddedig ..................... 185 Lock a'r tri Pendefig— Dameg Billy Bray ............ 186 Tudal. TOK—" Aber Cywarch"......... 187 Testynau Myfyrdod—Mis 'wst 188 Newyddion'cysylltiedig â'r Ys- gol Sabbothol—Fodiadau ar Gofnodau y Cyfarfodydd Ys- golion .............................. Cyfarfodydd Ysgolion :— Sir Drefaldwyn—Rhan Uchaf— Sir Drefaldwyn—-Rhan Isaf Sir Ddinbych..................... 194 Sir Aberteifi—SirjFynwy...... 196 Dwyrain Meirionydd ......... 197 Lleyn ac Eifionydd ............ 198 Sir Fflint—Sir Forganwg...... 199 189 192 DOLOBLLAU : CYHOEDDBDIG GAK D. H. JONEB, SWYDDFA'B '0B0KI0L' A'B ' GOLEDAD,' SMITHWELD LANE.