CRONICL YE atŵtftol, CYF. V.—Rhif,V. PRIS DWY GEINIOG. CYNWYSIAD BHIFYN MAI, 1882. 1. Y FEIRNIADAETH YSGRYTHYROL.— gan oxon. 2. NODIADAU HOMLLIáJDD, &c.—gan t paboh. evan eobebts, caebnabfon. 3. HANESIAETH YSGRYTHYROL, AC ARHOLIADAU BLYNYDDOL YR YSGOL SABBOTHOL.------gan y pabch. evan davies, tbefbiw. 4. BEIRWT, BAALBECK, A. DAMASCUS.—Llythyb oddiweth t PABOH. JOHN JONES, F.E.G.S., PWLLHELI. 5. Y TRI HEROD.—gan antheopos, caebnabfon. 6. YCHYDIG O HANES HEN BOBL RHOSLLANERCHRUGOG. 7. BETH FYDD Y DIWEDD? YSTORI AM HEDDYW.—gan mb. bebiah GWYNFE EVANS. 8. TON :—" GORFOLEDD SEION." 9. ANTURIAETHAU CENHADOL YN NEHEUBARTH AFFRICA. 10. Y FASGED. 11. NEWYDDION MEWN CYSYLLTIAD A'R YSGOL SUL. 12. CYFARFODYDD YSGOLION, &c. DOLGELLAU : CTHOEDDEDIG GAN D. H. JONES, SWTDDFA'E OEONICL' a'e GOLEÜAD,' SMITHFIELD LANE.