Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

<%üîtid ix aiioíltal Y CYFARFODYDD YSGOLION. ' ' 'YNYCH y canfyddir yn ein ; iant, ac nid anfynych, hwyrach, y maent hadroddiadau fod cyfeillion j yn teimlo yn baro:i i dafiu y cwbl i fyny, yr Ysgol Sabbothol ar hyd a i gan ddymuno gweled rhywun arall yn ym- lledy wlad, beunydd yn galw | aflyd yn y gwaith a ddichon ei gyflawni yn sylw eu gilydd at y modd I fwy effeithiol. Nid oes achos i ni gymeryd goreu i wneyd y Cyfarfod Ysgol j yr hyfdra o gynghori brodyr a chyfeillion fwy effeithiol. Y mae hyn ar un- j sydd yn teimlo felly, gan fod yr apostol yA golygu nad ydynt yn ystyr- j wedi gofalu am ddweyd wrthynt mai Duw ied y Cyfarfod Ysgol ar hyn o bryd sydd yn rheddi y cynydd, ac wedi eu sier- hau mai yn ei iawn bryd y medant, oni ddiffygiant. Ond yr ydym ymhell iawn mor effeithiol ag y dylai fod, neu y gallai fod. Dichon fod hyny hefyd i ryw raddau yn wirionedd : ond dichon ar yr un pryd fod ofnau ac awyddfryd brodyr gweithgar yn eu camarwain, ac yn peri iddynt gredu fod sefyllfa pethau yn waeth nag ydynt mewn gwirionedd. Hawdd i'r rhai sydd yn ceisio deffro a symud y lliaws fyned i ddigaloni weithiau, gan gredu ei fod yn waith anmhosibl, acoherwydd hyny maiyn ofer ac am ddim y maent yn llafurio, heb gadw mewn cof mai nid eu mater hwy o gwbl ydyw graddau y Uwyddiant, ac yn wir nad ydynt yn alluog i ffurfio barn am faint y llwyddiant, gan na wyddant " pa un a ffyna ai hyn yma ai hyn aew." Hebiaw hyny, yr ydym braidd yn meddwl mai y Dosbarthiadau mwyaf llafurus sydd yn cynal mwyaf o bwyllgorau i ystyried ymha fodd ac ymha bethau y dylent ddiwygio, ac yn teimlo eu bod yn methu cael yr afael a'r dylanwad a ddymunent ar fwyafrif y bobl y maent yn ymdrechu eu llesâu. Naturiol iawn hefyd i ddynion heb gyraedd sicrwydd am eu hanffaeledigrwydd eu hunain ydyw bod yri llafurio o dan argraff hollol wahanol, ac yn ymboeni o dan yr amheuaeth mai eu diffygion hwy ydyw yr achos o bob afiwydd- oddiwrth fod yn barod i gydnabod fod y bai yn gorwedd wrth ddrysau y Cyfarfodydd Ysgolion o gwbl. Y mae yn llawer mwy priodol ei ystyried yn perthyn i'r ysgolion eu hunai.n, ac i'r rhan fwyaf o'r brodyr a anfonir gan- ddynt i'w cynrychioli. Heb yr ysgolion, nis gall y Dosbarth wneuthur dim. Yr ydym yn deall fod Cyfarfod Ysgolion Edeyrnion yn digaloni gyda yr Arholiadau Daufisol sydd wedi eu cynal ganddo bellach er's tua deng mlynedd, yn gyson a rheol- aidd. Y mae yn digaloni oherwydd fod nifer yr ymgeiswyr wedi myned yn ychydig mewn cymhariaeth i'r hyn ydoedd unwapth. Amlwg yw mai yr ysgolion yn y gwahanol ardaloedd sydd yn gyfrifol am y dirywiad hwn. Ac nid ydym ychwaith yn petruso dweyd mai yr arolygwr yn anad neb sydd yn gyfrifol ymhob ysgol. Ni ddylai prin Sabbath fyned heibio heb fod yr arolygwr, mewn rhyw fodd neu gilydd, yn galw sylw at y peth, ac yn ano^ yr ieuenetyd i ymgy- meryd â'r llafur angenrheidiol er mwyn ymbarotoi. Gwell fyth a fyddai ei fod yn galw heibio y dosbarthiadau i gymeryd