Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

íd gr feül JlÄíft0L ARCHWILIAD GWLAD* GANAAN. R ydym- y-n teimlo yn dra sicr nad- oes^ cymaint ag un o ddarllenwyr cyson y Cronicl nad ydyw yn edrycfr gyda dyddordeb mawr ar bob peth sydd yn« dal cysylltiad â- Gwlad yr Addewidrac hwyrach yn cynllunio rywbryd neu gilydd roddi taith trwyddi o'r naill beni-'r llall. Y mae ysbryd coledd y ddaear rywfodd yn naturiol ymhob dyn, fel y hefyd yr ydym yn meddwi' fod awydd gweled Gwlad Canaan yn gryf iawn yn mynwes pob Cristion, ac nid oes ond amgylchiadau yn unig yn atal miliynau bob blwyddyn rhag, ymweled i hi. Y mae eu dyfais yn methu cwmpasu, a'u llaw yn methu cyraedd y moddion angenrheidiol er cyflawni eu dymuniadrac felly y maent. yn aros gartref i ddisgwyl am amseroedd gweíl, ac am|ylchiadau mwy ífafriol. Rhaid y byddai golwg ar y wlad hon yn rhywbeth dymunol iawn i'r efrydydd Beiblaidd, ac yn fwy fyth felly i'r Cristion d«fosiynol— gwlad y mae enwau ei hafonydd a'i ffryd- iau, ei threfydd a'i dinasoedd, eí mynydd- oedd a'i bryniau, yn eiriau teuluaidd drwy holl wledydd crêd ; a mwy na hyny, yn eiriau a ddefhyddir yn nghân orfoleddus, ac yn niolchgarwch gwresog miliynau o saint wedi eu perffeithio yn y drydedd nef. Èydd yn dda gan eiti darllenwyr yn ddiameu ddeall fod amryw gymddthasau wedi eu sefydlu yn ddiweddar gydâ'rälncan o archwilio y Tir Sanctaidd, a phenderfynu drwy hyny laẁer o "rwestiynau dyrus yn dal cysylltiad â phob cangen o wybodaeth Ysgrythyrol. Y mae cymdeithas o'r nod- wedd yma wedi ei sefydlu yn Ger.many, ac hefyd yn America, y rhai sydd yft gweithio yn rHagorol. Tua deng mlynedd- yn ol cychwynwyd symudiad cyffelyb yn Lloegr, ac y mae eisoes, yn ngwyneb anhawsderau mawrion,- wedi cyflawni gwait-h sydd yn werthfawr ac yn bwysig. Ár y cyntaf coleddid syniadau gorwyllt.^da golwg ar amcanion y gymdeithas, ac ymhlith pethau eraill sicrheid y byddai cyn pen ychydig fisoedd wedi cael hyd i 'ArchCyfamod yr Ar- glwydd,' y ' cerubiaid^' y ' crochan aur,' a 'gwialen Aaron, yr hon a fl.aguriasai,' a mwy na'rcwbly 'deng air deddf' 'wedi eu hysgrif- enu â bys Duw. Yn sicr pe dig.wyddasai hyn, buasai yn rhwym o fod yn.,ddechreuad cyf- nod newydd iawn ar y byd prçfyddol, ac yn orchfygiad penderfynol iawn atf bob gwrth- wynebwyr. Nid ydym yn dw«3yd fod y cyf- eilHon a ddisgwylient y darganfyddiadau hyn mewn unr modd-.yn.aínesymol yn eu disgwyliada») nac ychwaithyn dal allan, na chyflawnid y cyfryw ddyraunikdau ; ond}n y cyfamser, ac i aros rhywbeth. mwy, yr ydym yn ystyried fod y cymtieithasau dan sylw wedi gwneuthur gwasanaeth sydd ynddo ei hunan yn anmhrisiadwy. Y maent eisoes wedi gorphen archwilio arwynebedd y wlad, ac wedT cyraedd sicrwydd, yn ol pob tebygram leoliad canoedd o leoedd a ystyrid o'r blaen yn, gwbl amheus, ymysg y -rhai y geîlir enwí Bethabara, Saretan, Harath, Debei, Geser, Bedd Samson, Bedd Joseph, Maen Bohan, Craig-Orefe^Dyfroedd Ainon, a Choed Ziph. Cyhoeddir llyflrau gan y cymdeithasau hyn o bryd i bryd yn rhoddi hanes eu gweithrediadau, ac hefyd