djwtticl p aUbülttal, AWGRYMIADATJ TMWELWYE. ÍÍWÎ^8î * ^ oes oc^ ddosbarth yn (^. Nghymru nad ydyw yn arfer trefnu ymweliad â'r ysgolion, o leiaf unwaith yn y flwyddyn. Fel rheol hefyd, sicrheir gwasan- aeth y dynion cymhwysaf i gyf- awni y gwaith hwn—dynion yn dwyn mawr zel dros yr Ysgol Sabbothol ; ac heblaw hyny, yn meddu y craffder, ac wedi myned o dan y ddisgyblaeth angenrheidiol er eu galluogi i ffuríìo barn gywir am ragor- iaethau neu ddiffygion y dull cyffredin o gario y gwaith ymlaen. Nid oes dadi nad yw yr ymweliadau hyn yn foddion i wneuthur daioni mawr. Y mae dyfodiad cyfeillion dieithr i gymydogaeth yn rhyw- beth yr edrychir ymlaen ato, ac y mae y Sabbath y byddant yn bresenol yn yr ysgol yn cael edrych arno fel diwrnod mawr. Teimla yr ysgolion hefyd eu bod trwy eu hymwelwyr yn dyfod yn fwy cydnabyddus â'u gilydd, yr hwn sydd yn deimlad gwerth- fawr, ac yn deimlad y dylid ymdrechu ei feithrin trwy bob moddion, a chyda phob diwydrwydd. Nid oes amheuaeth nad ydyw yr ysgolion hyd yn hyn, yr un fath a'r eglwysi, wedi bod yn llawer rhy ddi- eithr i'w gilydd, ac nad bendith fawr a fyddai sefydliad rhyw foddion o gymundeb rhyngddynt a fyddai, nid yn unig yn effeithiol ar y pryd, ond hefyd yn sefydlog a rheolaidd. Wedi gorphen yr ymweliad, ceir adroddiad o hono yn y Cyfarfod Ysgol- 1Qn, ac yn gyííredin ceir sylwadau buddiol, ac an°gaethau pwrpasol gyda golwg ar yr adroddiad gan amryw gyfeillioc; s, tbeirẅ fod yr ymweliad wedi gwneyd lles, a gobeithir y bydd ei effeithiau yn amlwg. Y mae hyn oll yn dda iawn, mor bell ag y mae yn cyraedd ; ond yr ydym yn ofhi nad yw yn cyraedd yn ddigon pell. Prin, hwyrach, y clywir gair o'r adroddiad na'r anogaethau gan yr ysgolion gartref, ac oherwydd hyny bydd yn anmhosibl iddynt wybod ar ba dir y byddant yn sefyll, nac mewn pa bethau y dylent ymdrechu diwygio. Ac hyd yn nod pan gyhoeddir yr awgrym- iadau, ac y gwneir barn yr ymwelwyr yn hysbys, anfynych iawn y gwneir ymgais ddifrifol i gael gan yr ysgolion weithredu yn unol â hyny. Dywedir fod un ysgol yn annhrefnus gyda'i chyfrifon ; ond ni theimla yr ysgol ei hunan fod hyny yn fai mawr, a phan ddaw ymwelwyr heibio yr ail dro, bydd ei chyfrifon mor annhrefnus ag o'r blaen. Cwynir fod eraill yn amddifad o lyfrau pwrpasol at ddysgu y plant. Ond ni wneir un ymgais i wella hyny, ac ymhen y flwyddyn canfyddir mai yr unig wrahaniaeth yn llyfrau yr ysgolion hyny fydd eu bod wedi myned yn fwy anmhwrpasol, yn gymaint a'u bod wedi eu baeddu a'u rhwygo am ddeuddeng mis yn hwy. Yr ydym yn barnu fod ar law y Cyfarfodydd Ysgolion wneyd llawer tuag at ddwyn oddiamgylch ddiwygiad yn hyn. Yn gyntaf oll, edrycher ar awgrymiadau yr ymwelwyr fel pethau i weithredu arnynt, ac nad ydynt mewn gwirionedd yn werth dim os na cherii' hwynt allan 1 ymarferiad. Canlyniad natur- iol hyny fydd dyfod i deimlo hefyd fod yr ynweliad yn rhywbeth pwysig, a'i fod yr u"'g fod^ni yn llaw^ wyddogion y dosbarth