Cyf. ii. Pris, lc. TELYN Y PLANT. MAI, 1861. CYNWYSIAD. Darlithiau y Plant.......................... 66 Darlun—Dynes Feddw...................... 68 Dynes Feddw.............................. 69 DiolchyPlant............................. 69 Dihuno yn rhy fuan........................ 71 Tôn—"YrHâf."........................... 72 Yr Hâf.................................... 73 Beth sydd Brydferth a Melus................ 74 Dadl y Plant............................... 74 Reilffordd yr Eíengyl........................ 76 Do, bum i yn Feddwyn ..................... 77 Nos Da.................................... 78 Y Wenynen gall, (gyda darlun.) ............ 79 Caethwas rhydd............................ 80 Chwedlau Esop............................ 80 Ein Dosbarthwyr, &c........................ 80 MERTHYR: ARGRAFFWYD GAN REES LEWIS, HEOL FAWR. 1861.