'? Oými?u LafH, Grvsrlad y G-an." Cglíẃtoì» lps<rl at tatratljr Stolfetogr Cgmrn. Efflfl (MPHENAF15, 1891. PRIS CEDÍIOe. CYNWYSUB. Ysgoìion y Llywodraeth a'u Canu Oriel y Prif Gerddoiion Gwyl Handel yn y Palas Grisial Nodion o Feirion Nodion o Bethesda, Arfon Jiwbili y Tonic Sol-ffa .. 'Cymanfaoedd Cerddorol y Methodistiaid Calfinaidd yn Sir Benfro Adolygiadau Nodiadau Cerddorol Eisteddfod Genedlaethol Abertawe Y <f Welsh Ladies' Choir " yn Llundain Cynadledd Solffawyr Deheudir Cymru Hanesion am Gerddorion Eisteddfod Pen-y-bont Cronicl Cerddorol Bwrdd y Golygwyr Marwolaeth Gwilym Gwent Coleg y Tonic Sol-ffa .. TÜDÄfc» . 73 . 74 . 74 . 76 . 76 . 76 . 77 . 78 79 •iu-rj . .of •• ì^pi- 5^<>y84 Anthem Gynmlleidfaol:—"Clyw, O Dduw, fy llefain." PONTAEDULAIS: ARGBA.FFWYD A CHYHOEDDWYD GAN DANIEJ. OWEN.