Skip to main content

"NA TYDDWCH JFECHGYN MEWN DEALLj EITHR MBWN DîtYGIONI BYDDWCH BLANT; îOND MEW DEALL BYDDWCH BERPEAITH." YR..À ratt'it Mifjûl, DAN OLYGIAETH Y PÁBÖH. WILLIAM THOMAS, M,A. Ehif. 14. HYDREF, 1866. ' Cyf, I. CTSmWYSIAD.. ÝiíDDiFîYsrrDD Y Fftdd ;.......,.......,..,......,...»........;..... 313 Bmyn....... ......;......,...;..................:.......^..............:;..... 316 JÖHN Oi.lTEB,...........................♦,....,.......,,.-----,..•..,...,..,: 316 CY*t©EITHAS T WEIHîpOGAETH UẃDODAIDD YNG ìfGHYMBÜ 322 ':ííli HÝDREF......r,......,.,:••..•-••••*••..,.-......,......,...—.• ,323 Emyn......*...........-. ..„......,........»........:.'..'..........r....... 326 Ý DiwEDD^a JoöN Jambsj Geiiionen........................... 327 [.-, Help r.AxHRAWpN.,...,.V...........v^..*..:....;^.................... 328 | CoNGL Ylì lEÜAISC...................................................... 331 { Gogosiant ÜN Dcw.................................................. 332 f Credo yr An-iìhydeddus W. E. Gladstone.....------....... SÌS3 CONGL Y DoErUION..................................................... 334 1 PtTVín....................,........,...,............:....,.........,....... 835