Skip to main content

'^tfỳ&.f^fj:- "Sgf* "NA FYDDWCH FECHGYN MEWN DEALL; fc^SJÌ? EITHR MEWN DRYGIONI BYDDWCH BLANT: OXD MEWN ^ctê DEALL BYDDWCH BERFFAITH." '^ YR ATHRAW: ẁMmratit Misol, DAN OLTGIAETH Y PAECH, WILLIAM THOMAS, M,A, Riiif. 8. EBRILL, 1866. Ctf. I. CYNWYSIAD. Rhai Stlwadau aiî Lyfrau........................................ 169 Htmn Syr John Bowring........................................... 174 Dau Engltn.............................................................. 175 goleüni gwtbodaeth............................................... 176 Mis Ebrill................................................................ 177 ÌÍODIADAU YSGRYTIIYROL ............................................. 181 Y Parcii. JonN Edward Jones.................................... 185 Y Wasg.................................................................... 1S9 CONGL Y DOETHION.................................................... 101 Marw Gofion............................................................ 192 Pris Dwy Gciniog: gyda'r Post Tair Cciniog. ABERYSTWYTH: ARGRAFFWYD GAN D. JENIÍINS, HEOL T WIG.