Skip to main content

t/ a h<ajv *% "NA FYDDWCH FECHGYN MEWN DEALL: EITHR MEWN DRYGIONI BYDDWCH BLANT; OND MEWN DEALL BYDDWCH BEHFFAITH." YR ATHRAW: |r;ttuk ^,,.»,, DAN OLTGIAETH Y PAECH, WILLIAM THOMAS, M.A. Riiif. 5. IONAWR, 1866. Ctf. I. CYNNWYSIAD. Yn Afradlawn........................................................... 97 Emyn........................................................................ 102 GwYBODAETH.............................................................. 102 Y Darlleniadau Ceiniog........................................... 103 Cwsg a Marwolaeth ___............................................ 108 Beth yw Rhagfarn.................................................. 109 Englyn.........................................................C1........... 109 Mis Ionawr............................................................... 110 Cenfigen....... ........................................................... 116 CoNGL Y DOETHION....................................*,................ 116 Briwsion.................................................................... 118 Pris Dwy Geiniog: gyda'r Post Tair Ceiniog. ABERYSTWYTH: !gà«* ARGRAFFWYD GAN D. JENIUNS, HEOL Y WIG.