Skip to main content

NA FYDDWCH FECHGYN MEWN DEALL: %Ml$y EITHR MEWN DRYGIONI BYDDWCH BLANT; OND JIEWN Ì%% DEALL BYDDWCH BERFFAITH.' G^îdtgnttmt líltíioi DAN OLYGIAETn Y PAECH, WILLIAM THOMAS, M,A, Rhif. 4. RHAGFYR, 1S65. Ctp. I. CYNNWYSIAD. Atttniad Croes Crist. Gan y Parch. R. J. Jones, M.A.... 73 Y Tad Nwtdwtllt...................................................... 78 Yr Afradlawn.........................................................., 80 Emtn......,...................,................................................ 86 Rheolau Ysgol Sul..................................................... 86 Mewn Amser.............................................................. 87 Mis Rhagftr............................................................... 89 CtN-BO'N-HIR............................................................... 94 RlIEOLAU AELWTD....................„.................................... 94 CoNGL T DOETHION..................................,„«„............... 95 Pris Dwy Geiniog; gyda'r Post Tair Ceiniog. ABERYSTWYTH: 5Sfe« ARGRAFFWTD GAN D. JENHINS, HEOL T WIG. 0èìi