EBRILL, 1906 Seseu yp TJis$ol Sul Cylchgrawn Misol at Wasanaeth y Plant. Dan Olygiaeth y Parch, B. HüfflPHREYS, Felinfoel *8f LLANELLl ARGRAFFWYD DROS T CyHOEDDWYR GAN GWMPEINl^CYFYNGEDia Mbrcury." ^.^^-^^.^■m-^,,,, wqr'->"<qy-fr--ÿy^*qy^r ■^■■v^r^M^t*y^i